The Armor of God – Boží Zbroj (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Slovo na cestu)

Armor of God 2d

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Slovo na cestu

Ephesians (Efeským) 6:10-18

10 A ještě toto: silní budete jen ve spojení s Kristem – pak bude jeho veliká moc i ve vás.

11 Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.

12 Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy.

13 Ať tedy ve vaší výzbroji nechybí nic z Božího arzenálu – jen tak odoláte útoku nepřítele, až udeří.

14 Pásem, na němž visí váš meč, ať je pravda a vaším brněním bezúhonný život.

15 Zavažte si boty a buďte připraveni vykročit s radostnou zprávou o Božím pokoji.

16 Vírou jako štítem odrážejte střely ďáblovy.

17 Přilbou ať je vám jistota konečného vítězství. Jedinou zbraň máte k útoku, a to je meč Božího slova.

18 Ptáte se, jak to všechno získáte? Je jenom jedna cesta: Modlete se dnes a denně, Duch Boží je připraven vám pomáhat. Modlete se za křesťany všude na světě a také za mne se přimlouvejte,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s