The Armor of God – Boží Zbroj (CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT)

Armor of God 2d

CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT

Ephesians (Efeským) 6:10-18

10 Závěrem, bratři moji, posilněte se v Pánu a v moci jeho síly.

11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.

12 Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích.

13 Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat ve zlý den, všechno vykonat a zůstat stát.

14 Stůjte tedy přepásáni na bedrech pravdou a oblečeni pancířem spravedlnosti;

15 nohy mějte obuté připraveností kázat evangelium pokoje.

16 Nade všechno si pak vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.

17 Vezměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo,

18 a v každý čas se každou modlitbou a prosbou modlete v Duchu, a právě proto bděte ve vší vytrvalosti a prošení za všechny svaté.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s