The Lord is my Shepherd – Hospodin je můj Pastýř (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad)

jesusshepherd

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad

Psalms (Žalmy) 23

1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2 Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku.

3 Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách.

4 I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují.

5 Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká.

6 Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s