The Fruit of the Spirit – Y Ffrwyth yr Ysbryd (CYMRAEG: Beibl William Morgan)

CYMRAEG: Beibl William Morgan

Galatians (Galatiaid) 5:22-23

22 Eithr ffrwyth yr Ysbryd yw, cariad, llawenydd, tangnefedd, hirymaros, cymwynasgarwch, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest:

23 Yn erbyn y cyfryw nid oes ddeddf.

The Fruit of the Spirit – Y Ffrwyth yr Ysbryd (CYMRAEG: Beibl.Net)

CYMRAEG: Beibl.Net

Galatians (Galatiaid) 5:22-23

22 Ond dyma’r ffrwyth mae’r Ysbryd Glân yn ei dyfu yn ein bywydau ni: cariad, llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb,

23 addfwynder a hunanreolaeth. Does dim cyfraith yn erbyn pethau felly.

The Fruit of the Spirit – Y Ffrwyth yr Ysbryd (CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa)

CYMRAEG: Beibl Newydd gan yr Apocryffa

Galatians (Galatiaid) 5:22-23

22 Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanddisgyblaeth.

23 Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain.

The Fruit of the Spirit – Y Ffrwyth yr Ysbryd (CYMRAEG: Beibl Newydd)

CYMRAEG: Beibl Newydd

Galatians (Galatiaid) 5:22-23

22 Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanddisgyblaeth.

23 Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel y rhain.

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí česká šestidílná NT

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost.

23 Proti takovýmť není Zákon.

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Preklad KMS Nova smlouva)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Preklad KMS Nova smlouva

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

23 mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ekumenický Preklad)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ekumenický Preklad

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT)

CZECH-ČEŠTINA: Nová Kralická Biblí NT

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.

23 Proti takovým není žádný zákon.

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Ceský studijní preklad

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

23 mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.

The Fruit of the Spirit – Ovocem Ducha (CZECH-ČEŠTINA: Biblí Slovo na cestu)

CZECH-ČEŠTINA: Biblí Slovo na cestu

Galatians (Galatským) 5:22-23

22 Kdo však žije podle Božího Ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra,

23 pokora a sebeovládání. Takový člověk se nemusí bát žádného zákona.