The Armor of God (JUANG: Bible NT)

JUANG: Bible NT

Ephesians (ଏପିସି) 6:10-18

10 ନି ଚିଟିରେ ଜେମେଳାଏ ଆଗିଲାର ଆପେତେ ମୁଇଣ୍ଟ ଗାତା ଗାତାଏ। ନିଞା ପରବୁ ସୁଗାଇ ବଳୁଆ ଆସିକେ ଏତେ ଆପେ ପରବୁଆ ଆସରାତେ ଆଉ ଆରା ବଳରବ ବଳୁଆ ଇନାପେ।

11 ମୁଇଣ୍ଟ ସଇନିକରେ ଜୁଦ କିକିବ୍‌ଡା ବଳତେ ନିଜତେ ରକିଆ କିକିବ୍‌ତେ ଜିମିତି ସଜ ଇଆନ୍‌କିଜ ଡେଣ୍ଡେକି, ଏରେ ନୁଣିଞ୍‌ଡ ଆପେ କିଲଙ୍‌ ସଏତାନତେ ବିରୁଦ କିକିବ୍‌ଡା ବଳତେ ଇସରଆ ବଳରବ ସଜ ଇନାପେ। ତା ଏଲେ ସଏତାନ ଚାଲାକ୍‌ରେ ଜା ବାଗି କିବଜ ବି ଆପେ ଡିଅର ରଏ ଇରିମା।

12 ନିଞ୍‌ ନି ମୁଲକରା ମୁଣୁସକା ବିରୁଦରେ ଲଡେ ଜେନା। ଏଲେ ସାବୁରିଞ୍‌ ସାସନ କିବ୍‌କିକି ଲୁକକା, ଅକ୍‌କ ଆସିକେ ଲୁକକା, ନି ମନ୍ଦ ମୁଲକରା ବାଗି କଏଲଙ୍‌କା ଆଉ ଆକାସଆତେ ବୁଲିକିକି ବାଗି ଆତାମାରାକା ବିରୁଦରେ ନିଞ୍‌ ଜୁଦ ନିକିବ୍‌କେ।

13 ଏତେ ଆପେ ଜୁଦ କିକିବ୍‌ତେ ସଇନିକକା ଡେଗାନ୍‌ ଇସରଆତା ସଜବାଜ ଇତେ ମିନା। ତା ଏଲେ ଜାଇ ଜୁ ଦିନ ଏରେ ସାବୁରିଞ୍‌ ବାଗି ଗାତାରେକି ମିନା, ଏରେ ବଳତେ ଆପେ ଏଜାଗେସେନା ଆଉ ଆପେ ସୁଗାଇ ବିରୁଦରେକି କିକିବ୍‌ ଇରିମା ଆଉ ଜୁଦ ସାବୁରିଞ୍‌ ଜେଳାଏ ଅଚତା ଆପେ ଏଜେତେଅଜ ତଙନ୍‌ ଇରିମା।

14 ସଇନିକକି ଜିମିତି ଅଣ୍ଟାରାକାତେ ବେଲ୍‌ଟ ତର୍‌ଡେକି, ଏରେ ନୁଣିଞ୍‌ଡ ଆପେ ସୁତୁକୁରିଞ୍‌ ଗାତାରେତେ ଆପେ ଏସବଜ ଉନାପେ। ସଇନିକକି ନିଜତେ ରକିଆ କିକିବ୍‌ତେ ବୁକୁରାକାତେ ଲଆର ଉଙ୍ଗିର୍‌ ଡେଗାନ୍‌ କୁର୍‌ଡିକି। ଏରେ ନୁଣିଞ୍‌ଡ ଆପେ କିଲଙ୍‌ ସଏତାନଆତା ରକିଆ କୁକୁଇତେ ସଦାବେଳେ ଟିକ୍‌ ଡିଅ ଜିବନ କାଟେନାପେ।

15 ସଇନିକକି ଜୁଦ କିକିବ୍‌ତେ ଜାଗେଆନ୍‌କିଜ ଆରିରିକି ବଳତେ ଜିମିତି ଟାଣୁଆ ଜୁତା କୁର୍‌ଡେକି, ଏରେ ନୁଣିଞ୍‌ଡ ଆପେ କିଲଙ୍‌ ସଦାବେଳେ ଡିଅ ଗାତା ଗାତାଏତେ ଜାଗେନାପେଜ ଆସିନାପେ। ଇସରଆ ଡିଅ ଗାତାର ସାନ୍ତି ଅରେନ୍‌କେ।

16 ସତୁରୁ ଲୁକରେକି ଲାଲାଜ୍‌ ଗୁଜାନ୍‌କିଜ କଙ୍କମ୍‌କି ତୁଞ୍‌କିକି ବଳତେ ରକିଆ କୁକୁଇତେ ସଇନିକକି ଇତିରାକାତେ ଲଆରା ମୁଇଣ୍ଟ ପାଟା ସବ୍‌ଡେକି। ଏରେ ନୁଣିଞ୍‌ଡ ଆପେ ସଏତାନଆତା ରକିଆ କୁକୁଇତେ ଇସରତେ ସଦାବେଳେ ସୁଗାଇ ବିସାସ ଇକିକିମମା।

17 “ଇସର ନିଞ୍‌ତେ ମୁକୁଳାଏସେକେ” ନି ଗାତାରେ ମୁଇଣ୍ଟ ଲଆରା ଟୁପି ଡେଗାନ୍‌ ଆସିକେ ଆଉ ଇସରଆ ଗାତାର ମୁଇଣ୍ଟ କଣ୍ଡା ଡେଗାନ୍‌ ନିମୁଳ ଆତାମା ନିଞ୍‌ତେ ଡିଞ୍‌ଚେକେ। ଏରେ କିଲଙ୍‌ ଆପେ ଏସବ୍‌ସେନା।

18 ଏରେ ନୁଣିଞ୍‌ଡ ଏଜାଗେଆନ୍‌ଜ ଏରଏନା ବଳତେ ନିମୁଳ ଆତାମାରେତା ସାଆଜ ଇକୁଇଆନ୍‌ଜ ଆପେ ସଦାବେଳେ ପାତାନା କିମାପେ। ସାବୁରିଞ୍‌ ପରକାରର ପାତାନା କିମାପେ ଆଉ ଆପେଆ ଅବାବ ଆସିଆନ୍‌ଜ, ଏରେ ଗାନାପେ। ସଦାବେଳେ ଜାଗେନାପେଜ ଆସିନାପେ ଆଉ ପାତନା ଇକିକିମମା। ସାବୁରିଞ୍‌ ଇସରଆ ଲୁକରାକା ଲାଗି ପାତାନା କିବେପେ।

Advertisements

The Armor of God (JARAÍ: Bible NT 2014)

JARAÍ: Bible NT 2014

Ephesians (Êphêsô) 6:10-18

10 Hnal tuč, brơi kơ ƀing gih jing kơtang amăng Khua Yang laih anŭn kơnang kơ tơlơi kơtang mơyang Ñu.

11 Ƀing gih buh mă bĕ abih bang gơnam pơblah Ơi Adai, kiăng kơ ƀing gih dưi dŏ kơjăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi plư plač yang sat.

12 Yua kơ ƀing ta pơblah, ƀu djơ̆ pơblah glaĭ hăng asar đeh laih anŭn drah ôh, samơ̆ ƀing ta pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing khua wai lăng, ƀing hmâo tơlơi dưi, ƀing khua pơtao lŏn tơnah rơnŭk kơnăm mơmot anai, hăng ƀing yang sat ƀai dŏ amăng khul tal adai.

13 Y ua kơ anŭn yơh, mă yua bĕ abih bang gơnam pơblah Ơi Adai brơi, kiăng kơ ƀing gih dưi pơkơdơ̆ng glaĭ amăng rơnŭk sat, laih anŭn tơ dưi hĭ abih bang laih, ƀing gih ăt či dŏ kơjăp.

14 Tui anŭn yơh, dŏ kơjăp bĕ, mă tơlơi sĭt jing hơdrăng kơiăng, buh tơlơi tơpă jing ao pơsơi,

15 yua tơlơi hur har ră ruai Tơlơi Phrâo Hiam rơnŭk rơnua kar hăng čŭt čơkhŏ.

16 Hăng abih khul tơlơi anai, mă bĕ khiơl jing tơlơi đaŏ. Hăng gơnam anŭn ƀing gih dưi pơdjai abih bang ƀrŏm apui yang sat.

17 Buh bĕ tơlơi pơklaih jing mŭk pơsơi, laih anŭn djă đao gưm Yang Bơngăt Hiam, jing boh pơhiăp Ơi Adai.

18 Amăng Yang Bơngăt Hiam iâu laĭ nanao laih anŭn kơwưh rơkâo. Kiăng kơ truh tơlơi kơñăm, brơi kơ ƀing gih gir run, dŏ răng, laih anŭn iâu laĭ brơi kơ abih bang ƀing rơgoh hiam.

The Armor of God (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Ephesians (Ephesos) 6:10-18

10 Hơnăl tuč, tŭ dŏ kơtang kơjăp bĕ amăng Khua Yang laih anŭn amăng tơlơi dưi mơyang Ñu.

11 Čut hơô bĕ gơnam pơgang Ơi Adai brơi, tui anŭn kiăng kơ ƀing gih dưi dŏ dơ̆ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi mơneč yang sat.

12 Yuakơ ƀing ta pơblah ƀu djơ̆ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng asar laih anŭn drah ôh, samơ̆ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing khua djă̱ akŏ, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi dưi, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi dưi mơyang lŏn tơnah kơnăm mơmŏt anai laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing yang sat bơngăt mơyang amăng khul adai adih.

13 Yuakơ anŭn yơh, čut hơô bĕ gơnam pơgang Ơi Adai brơi, tui anŭn kiăng kơ tơdang hrơi sat ƀai truh, ƀing gih dưi dŏ dơ̆ng kơjăp yơh. Laih anŭn tơdơi kơ ƀing gih hơmâo prap pre pioh hĭ laih abih bang tơlơi, ƀing gih ăt dŏ dơ̆ng kơjăp mơ̆n.

14 Tui anŭn dŏ kơjăp bĕ, prap rơmet bĕ gih pô hăng hơdrăng kơiăng tơlơi sĭt hruă jum dar kơiăng gih, hăng ao pơgang tơlơi tơpă hơnơ̆ng buh hơô djơ̆ anih,

15 laih anŭn čut bĕ ƀơi tơkai tơkhŏ tơlơi prap pre, jing tơlơi tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơthâo hiam rơnŭk rơno̱m.

16 Thim mŭt amăng abih bang tơlơi anŭn, mă tŭ bĕ khiơl tơlơi đaŏ. Mơ̆ng gơnam anŭn yơh, ƀing gih dưi pơthăm hĭ abih bang khul ƀrŏm apui yang sat pơnăh rai.

17 Mă tŭ bĕ muk pơgang tơlơi pơklaih laih anŭn đao gưm Yang Bơngăt, jing Boh Hiăp Ơi Adai.

18 Laih anŭn iâu laĭ tŭ pơgit bĕ yua mơ̆ng Yang Bơngăt ƀơi abih bang anih hơdip hrŏm hăng abih bang khul tơlơi iâu laĭ laih anŭn tơlơi kwưh rơkâo. Hơmâo tơlơi anŭn amăng jua pơmĭn, ƀing gih răng bĕ laih anŭn gir iâu laĭ nanao kơ abih bang ƀing đaŏ hiam klă.

The Armor of God – 神の鎧 (JAPANESE-日本語: Raguet-yaku Bible NT 1910)

JAPANESE-日本語: Raguet-yaku Bible NT 1910

Ephesians (エフェゾ書) 6:10-18

10 終に臨みて、兄弟等よ、汝等主に於て又其大能の勢力に於て氣力を得、

11 惡魔の計畧に勝つことを得ん為に、神の武具を身に着けよ。

12 其は我等の戰ふべきは血肉に對ひてには非ず、権勢及び能力、此暗黒の世の司等、天空の惡霊等に對ひてなればなり。

13 然れば惡き日に抵抗し、萬事に成功して立つ事を得ん為に、神の武具を執れ。

14 然れば起て汝等、腰に眞實を帯し、身に正義の鎧を着け、

15 足に平和の福音に對する奮發を履き、

16 凡ての場合に於て惡魔の火箭を消すべき信仰の楯を執り、

17 救霊の兜と神の御言なる[聖]霊の剣を執り、

18 尚且凡て祈祷及び懇願を以て、何れの機會に於ても聖霊に由りて祈り、忍耐を以て聖徒一同の為に懇願する事に注意せよ。

The Armor of God (JAMAMADÍ: Bible NT)

JAMAMADÍ: Bible NT

Ephesians (Efesiyo) 6:10-18

10 Yeso Kirisito kitabote tohe, Yeso‑ka dai toha, dai eme kita, dai habo siitoriyahi.

11 Sodado mai‑ka bora kita‑ya mai sakoteni, mai‑ya mai ka‑kako mai‑ka wati, mai‑ka wabise, mai‑ka yima na, mai‑ya koborabonehe. Sodado mai‑ka bora kita‑nima Deoso‑ka bora kita dai sakonahi, Satanasi ati dai‑ya koborebonaha.

12 Ai‑ya mai ka‑kako mai ime wadarihi, mai tone wadarihi, mai ame wadarihi na, mai‑ka hidi Satanasi tohe, hika madi mai toha, mai one kiti bi‑bidi, mai one kiti ba‑basi, mai one kiti nafi na ai‑ya mai kaka, mai‑ka hidi ai‑ya kako‑nima ai mai kako teni.

13 Fara mai ihi Deoso‑ka bora kita dai sakonahi. Bora sakoni dai hawa toha, dai naha, Satanasi‑ka dai‑ya keyehe‑ya mai hirikana, mai ati dai nofaraboneni. Fara bora ihi dai habo siitora, dai habo kitabisaboneni.

14 Deoso‑ka bora kita dai sakoni hawa toha, dai nahohi. Sitaraho kite‑ya sodado mai sakoteni, mai dosi‑ya kasomebonaha. Fare Deoso ati yokana dai wata, dai‑ya kasomebona, Satanasi‑ka mai ati dai nofaraboneni. Bora neme kita‑ya sodado mai sakoteni, mai baki‑ya kasomabonehe. Fare Yeso ati‑ya dai tokadaba, dai atibodi‑ya kasomaboneni.

15 Sabata‑ya sodado mai sakoteni, mai tame yama hiidarabonehe. Fara‑nima Deoso mai‑ya ati somawamebona tamine dai kaminabone, Deoso ati dai wato ba‑basi nahi. Deoso ati‑ya dai wata, sabata sakoni hawa tohe‑nima dai naboneni.

16 Sodado yama kita‑ya hini‑ya barikanane, wati tati sarikane, fai‑ya koborebonaha. Yama kita‑ya wati kobone, owitene. Fara‑nima Yeso ati tinofe, ati tiwatibodi hikadike, Satanasi ati tinofaraboneni. “Towe amatini, Deoso tiwa‑ya ati somawami awire.” Satanasi ati neya, ati tinofarebonane.

17 Sodado mai tati bori kita‑ya mai sakoteni, mai tati‑ya yima koborabonehe. Fara‑nima tiwa manakone‑ya Yeso nanahabe tamine‑ya tiwatibodi yama‑ya kadika, tiwa manakone one wadamara‑ya tiwatowaha, ya‑yaitinaboneni. Haa‑nima dai ni‑ya, Deoso tati borone kite‑nima na dai sakonaboneni. Sodado yima‑ya mai damateni, bara mai‑ka sodado mai‑ya mai idabonehe. Fare Deoso ati Deoso‑ka Doni‑ka yima amani. Deoso ati‑ya ai owa mite, mai ihi amosara mai atibodi‑ya Deoso ati ideya, Yeso ati‑ya mai nofawahaba awineni.

18 Yama soki‑ya sodado mai nafi amorani. Mai one amona, mai one‑ya mai kakatoma teni. Sodado mai hama, mai ihi mai sotatorabonehe. Fara mai‑nima dai nahi. Dai noko wadahi. Dai one tamine‑ya Deoso‑ya dai atibodi hiyarahi. Satanasi‑ka keyehe‑ya mai nofarabonehe.

The Armor of God (IZII: Bible)

IZII: Bible

Ephesians (Efesọsu) 6:10-18

10 Iphe, mu e-gude kpọchia ya ishi ụnwunna mu bụ; unu nọshia ike l’ẹka Nnajịuphu; g’ike iya, nyịberu anyịbe mekwa unu g’unu shihu ike.

11 Unu tụko ngwọgu, shi l’ẹka Chileke kwaa onwunu; g’unu adụkwanu ike pfụru pfụshia ike l’ẹjo ụgho kẹ Obutuswe.

12 L’ọ tọ bụkwa nemadzụ mmanụ bẹ anyi l’ẹphe alwụ ọgu. Ndu anyi l’ẹphe alwụ bụkwa ndu ọchi-ọha imigwe; mẹ ndu ọ-nọ-l’oke-ọkwa imigwe; mẹ ndu imigwe, nwe mgboko ọwa-a, agba ọchii-a; mẹkpoo igwerigwe ẹjo ojọgu, nọkota l’imigwe.

13 Ọo ya bụ; unu chilikọta ngwọgu ono, shi l’ẹka Chileke ono g’ọ ha! Ọo ya bụ; ẹjo mbọku ono -rwuẹpho g’unu adụ ike pfụru pfụshia ike; mbụ unu -lwụghechaa ya; unu akpọo abara g’unu kpọru.

14 Sụ-a; unu kwakọbe! Unu woru ire-lanụ kee onwunu l’upfu. Unu eworu apfụbekoto mee uwe-ígwè ndu l’eje ọgu.

15 Unu gudeshia ozi-ọma k’ẹhu-guu ono g’ọ bụru akpọkpa, unu yeru g’ẹturu ata alọdu unu.

16 Unu gudefụkwaapho ekweta, unu kwetarụ kẹ Jizọsu g’ọ bụru iphe unu e-gbobeje gude zeru onwunu; gude iya nashịje apfụ, Onye-Njọ ono, bụ Obutuswe agba unu; mbụ apfụ ono, enwu ọku, shi l’ẹka Nsetanu.

17 Unu anata ndzọta dobe g’ọ bụru okpu-ígwè, unu e-kpuru. Unu atsụa opfu Chileke l’ẹka g’ọ bụru ogu-echi, Unme Chileke yeru unu l’ẹka.

18 L’iphemiphe ono bẹ unu a-nọduje epfuru Chileke sụ g’o yeru unu ẹka. Unu pfuje-kpọekwapho nụ Chileke gẹ Unme-dụ-Nsọ edu unu. Noo g’o gude unu je l’anwụjeru ẹnya mkpụrumkpuru. Unu ta ahakwa epfu anụ Chileke l’iswi ẹhu ndu-nsọ.

The Armor of God – L’Armatura di Dio (ITALIAN-ITALIANO: Riveduta Bibbia 1990)

ITALIAN-ITALIANO: Riveduta Bibbia 1990

Ephesians (Efesini) 6:10-18

10 Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza.

11 Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo;

12 poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono ne luoghi celesti.

13 Perciò, prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piè.

14 State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia

15 e calzati i piedi della prontezza che dà lEvangelo della pace;

16 prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno.

17 Prendete anche lelmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la Parola di Dio;

18 orando in ogni tempo, per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni; ed a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi,

The Armor of God – L’Armatura di Dio (ITALIAN-ITALIANO: Bibbia)

ITALIAN-ITALIANO: Bibbia

Ephesians (Efesini) 6:10-18

10 Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza.

11 Rivestitevi dell’armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo.

12 La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.

13 Prendete perciò l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove.

14 State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia,

15 e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace.

16 Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno;

17 prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio.

18 Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi,

The Armor of God – L’Armatura di Dio (ITALIAN-ITALIANO: Giovanni Diodati Bibbia 1649)

ITALIAN-ITALIANO: Giovanni Diodati Bibbia 1649

Ephesians (Efesini) 6:10-18

10 NEL rimanente, fratelli miei, fortificatevi nel Signore, e nella forza della sua possanza.

11 Vestite tutta l’armatura di Dio, per poter dimorar ritti, e fermi contro alle insidie del diavolo.

12 Poichè noi non abbiamo il combattimento contro a sangue e carne; ma contro a’ principati, contro alle podestà, contro a’ rettori del mondo, e delle tenebre di questo secolo, contro agli spiriti maligni, ne’ luoghi celesti.

13 Perciò, prendete tutta l’armatura di Dio, acciocchè possiate contrastare nel giorno malvagio; e dopo aver compiuta ogni cosa, restar ritti in piè.

14 Presentatevi adunque al combattimento, cinti di verità intorno a’ lombi, e vestiti dell’usbergo della giustizia;

15 ed avendo i piedi calzati della preparazione dell’evangelo della pace.

16 Sopra tutto, prendendo lo scudo della fede, col quale possiate spegnere tutti i dardi infocati del maligno.

17 Pigliate ancora l’elmo della salute; e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.

18 Orando in ogni tempo, con ogni maniera di preghiera, e supplicazione, in Ispirito; ed a questo stesso vegliando, con ogni perseveranza, ed orazione per tutti i santi

The Armor of God – L’Armatura di Dio (ITALIAN-ITALIANO: La Nuova Diodati Bibbia 1991)

ITALIAN-ITALIANO: La Nuova Diodati Bibbia 1991

Ephesians (Efesi) 6:10-18

10 Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza.

11 Rivestitevi dellintera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo

12 poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.

13 Perciò prendete lintera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa.

14 State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia,

15 e avendo i piedi calzati con la prontezza dellevangelo della pace,

16 soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno.

17 Prendete anche lelmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio,

18 pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi,