The Lord is my Shepherd – พระเจ้าเป็นคนเลี้ยงแกะของฉัน (THAI-ภาษาไทย: Bible-ไบเบิล 1940)

THAI-ภาษาไทย: Bible-ไบเบิล 1940

Psalms (บทเพลง​สรรเสริญ) 23

1 พระ​ยะ​โฮ​วา​เป็น​ผู้​ทรง​บำรุงเลี้ยง​ข้าพ​เจ้า; ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​ขัดสน.

2 พระองค์​ทรง​โปรด​ให้​ข้าพ​เจ้า​นอน​ลง​ใน​ที่​มี​หญ้า​เขียว​สด; ทรง​นำ​ข้าพ​เจ้า​ไป​ริม​ฝั่ง​แม่น้ำ​ที่​สงบเงียบ.

3 พระองค์​ทรง​โปรด​ให้​จิตต์​ใจ​ข้าพ​เจ้า​ฟื้น​ชื่น​ขึ้น: ทรง​พา​ข้าพ​เจ้า​ไป​ตาม​ทาง​ชอบธรรม​เพราะ​เห็นแก่​พระ​นาม​ของ​พระองค์.

4 แม้ว่า​ข้าพ​เจ้า​จะ​ดำเนิน​ไป​ตาม​หว่าง​เขา​อัน​มัว​มืด​แห่ง​ความ​ตาย, ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​กลัว​อันตราย​เลย; เพราะ​พระองค์​ทรง​สถิต​อยู่​ด้วย​ข้าพ​เจ้า; ไม้​ทัณฑ​กร, และ​ทาน​พระ​กร​ของ​พระองค์​ทรง​ประเล้า​ประโลม​ข้าพ​เจ้า.

5 พระองค์​ทรง​จัดเตรียม​โต๊ะ​ไว้​ต่อหน้า​พวก​ศัตรู​สำหรับ​ข้าพ​เจ้า; พระองค์​ได้​ทรง​ชะ​โลม​ศีรษะ​ข้าพ​เจ้า​ด้วย​น้ำมัน; จอก​ดื่ม​ของ​ข้าพ​เจ้า​เต็ม​ล้น​อยู่.

6 พระ​เมตตา​และ​พระ​กรุณาคุณ​คงจะ​ติดตาม​ข้าพ​เจ้า​ไป​ตลอด​วัน​คืน​แห่ง​ชีวิต​ของ​ข้าพ​เจ้า; และ​ข้าพ​เจ้า​จะ​อาศัย​อยู่​ใน​พระบรมมหาราชวัง​ของ​พระ​ยะ​โฮ​วา​เป็น​นิจ​กาล

Advertisements

The Lord is my Shepherd (TATAR: Bible 2015)

TATAR: Bible 2015

Psalms 23

1 Раббы – минем көтүчем, Ул мине мохтаҗлыкта калдырмас.

2 Мул-куе үләнле болыннарда йөртер, талгын сулы елгалар буенда ял иттерер.

3 Җаныма ныклык бирер, Үз исеме хакына мине хак-туры юллардан җитәкләр.

4 Караңгы үзәнгә барып керсәм дә, хәвеф-хәтәрдән курыкмам, чөнки янымда Син бар! Көтүче таягың вә юл таягың кулыңдадыр, шуңа күрә җаным тыныч минем.

5 Дошманнарым күз алдында Син миңа табын җәйдең, башыма хуш исле май сөрттең; мөлдерәмә тулы минем касәм.

6 Шулай, Синең игелегең, мәрхәмәтең хәятем дәвамынча мине җитәкләп йөртер. Раббы йорты гомер бакый минем йортым булыр.

The Lord is my Shepherd (TASE, NAGA: Bible)

TASE, NAGA: Bible

Psalms (Shomshi) 23

1 Tatiwe ka ngi rümti; ngi ka apaiq sku rongboq.

2 Apaiq raq ngi ka sangphii dongnin rü na tiibumtlo kiimaq ngi ka khamchum setiim khangri rihea kiina sheahotlo.

3 Apaiq raq ngi ma ningkun anye kuqtlo Apaiq raq ngi ka tingting lam thun na shunsheatlo, arka apaiq kiqkham kra phan phan klotlo.

4 Ngi ka ranyaq tsaühea mong maq leawan changli dongki raü min, ngi ka haimang, Tatiwe lei, ümniiri ngi rai asi. Üm sku rümchang nyeakii kiimaq chongwai raq ngi tiiwongtlo.

5 Ümniiraq ngi miitu phaqsea poi jonghea tiihonglaü, kiiwa ijaqtinok tlotli raq ngi ka michhi; ümniiraq ngi ka akiwe ikha taolaü kiimaq ikok na asho awo thiikuqlaü.

6 Ngi raq asapha ümnaq thuktsom kiimaq üm lungwiitsii ka ngi rai irilung pattup misi; kiimaq ümjam ka ngi atra sitiikang wiiwii ijam miishe mija wan.

The Lord is my Shepherd (TANGKHUL, NAGA: Bible)

TANGKHUL, NAGA: Bible

Psalms (Laa) 23

1 Proho ili homkhamena, Ina mavātmara;

2 ana ili wonui katimpamli ngayaipi ngasaka. Ana ili nimshimri kahai tara̱pamli thānvāmi;

3 ana imanglā shirinluishita. Amingwui vang, ana ili khamashung-khangarong shongfali thānzatmi.

4 Ina kathi khaya̱wui tampākli zatlala makaphā chili ina mangacheemana; kaja nana ili ngayurmi, nawui lijei kala khāmshuina ili ninglumngasaka.

5 Iwui yangkashebingwui mangāli nana ili kashakazā ngarānmi; ikuili nana thao neomi, iwui tengkot pemtha̱mi.

6 Makahatlākla khamathā kala lukhamashan china iwui mirin peichaoda ili shurzatra; Kala katang mavaila Prohowui shimli ina okthuira.

The Lord is my Shepherd – Ang Panginoon ay aking Pastor (TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia DC

Psalms (Mga Awit) 23

1 Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang;

2 pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan.

3 Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan.

4 Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika’y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang.

5 Ipinaghahanda mo ako ng salu-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko; sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapala’y lubus-lubos.

6 Kabutiha’t pag-ibig mo sa aki’y di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako’y nabubuhay; at magpakailanma’y sa bahay ni Yahweh mananahan.

The Lord is my Shepherd – Ang Panginoon ay aking Pastor (TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012)

TAGALOG: Magandang Balita Biblia 2012

Psalms (Mga Awit) 23

1 Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang;

2 pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan.

Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan.

4 Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika’y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang.

5 Ipinaghahanda mo ako ng salu-salo, na nakikita pa nitong mga kalaban ko; sa aking ulo langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapala’y lubus-lubos.

6 Kabutiha’t pag-ibig mo sa aki’y di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako’y nabubuhay; at magpakailanma’y sa bahay ni Yahweh mananahan.

The Lord is my Shepherd – Ang Panginoon ay aking Pastor (TAGALOG: Ang Biblia 2001)

TAGALOG: Ang Biblia 2001

Psalms (Mga Awit) 23

1 Ang Panginoon ay aking pastol; hindi ako magkukulang;

2 pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan.

3 Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan.

4 Bagaman ako’y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito.

5 Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway; iyong binuhusan ng langis ang aking ulo,    umaapaw ang aking saro.

6 Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay; at ako’y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman.

The Lord is my Shepherd – Ang Panginoon ay aking Pastor (TAGALOG: Ang Biblia 1978)

TAGALOG: Ang Biblia 1978

Psalms (Mga Awit) 23

Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan.

2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan,

3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan.

4 Oo, bagaman ako’y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, Wala akong katatakutang kasamaan; sapagka’t ikaw ay sumasa akin: Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin.

5 Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway: Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis; Ang aking saro ay inaapawan.

6 Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay: At ako’y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailan man.

The Lord is my Shepherd – Herren är min Herde (SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln)

SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln

Psalms (Psaltaren) 23

1 Herren är min herde, ingenting ska fattas mig.

2 Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till lugna vatten.

3 Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull.

4 Även om jag vandrar i den mörkaste dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig, och din käpp och stav tröstar mig.

5 Du dukar ett bord för mig framför ögonen på mina fiender, du smörjer mitt huvud med olja, min bägare flödar över.

6 Din godhet och nåd följer mig i hela mitt liv, och jag ska få bo i Herrens hus för alltid.

The Lord is my Shepherd – Herren är min Herde (SWEDISH-SVENSKA: Bibel NT och Psaltaren)

SWEDISH-SVENSKA: Bibel NT och Psaltaren

Psalms (Psaltaren) 23

1 HERREN är min herde, jag saknar inget.

2 Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till rogivande vatten.

3 Han förnyar min själ. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull.

4 Även om jag går i dödsskuggans dal räds jag inget ont, för du är med mig, din käpp och stav tröstar mig.

5 Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Min bägare flödar över.

6 Sannerligen, godhet och kärlek ska följa mig alla mina dagar, och jag ska bo i HERRENS hus för all framtid.