The Fruit of the Spirit (FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT)

FULFULDE, CENTRAL EASTERN NIGER: Bible NT

Galatians (Galaatiyan’en) 5:22-23

22 Ammaa Ruhu Ceniiɗo e rima yiɗde e velvelo e jam e munyal e gikku mbooɗngu e yurmeende e goonɗinki

23 e leestinki hoore e reengo hoore. Walaa dooka nganyeyka ɗe’e kuuɗe.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (BRU, EASTERN: Bible NT)

BRU, EASTERN: Bible NT

Galatians (Ca-lati) 5:22-23

22 Ma khân lứq anhia puai ống ngê Raviei Yiang Sursĩ sâng, ki anhia cỡt palâi neq: anhia bữn mứt ayooq. Anhia bũi o níc. Anhia bữn mứt pahỡm ỡt ien khễ níc. Anhia bữn mứt chĩuq tanhĩr. Anhia bữn mứt pahỡm ễ chuai. Anhia táq o chóq cũai canṓh. Anhia táq yỗn cũai canṓh têq noap anhia.

23 Anhia bữn mứt laviei. Cớp anhia têq rabán tỗ anhia bữm. Khân anhia táq ranáq o máh ki, lứq anhia trĩh nheq phễp rit Yiang Sursĩ.

The Fruit of the Spirit – Ին Հոգիին պտուղն (ARMENIAN-Հայերէն, EASTERN: Bible)

ccbv-tfots

ARMENIAN-Հայերէն, EASTERN: Bible

Galatians (ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ) 5:22-23

22 Իսկ Հոգու պտուղն այս է՝ սէր, խնդութիւն, խաղաղութիւն, համբերութիւն,

23 քաղցրութիւն, բարութիւն, հաւատարմութիւն, հեզութիւն, ժուժկալութիւն. այսպիսի բաներին օրէնք չկայ։

The Armor of God (QUECHUA, EASTERN APURÍMAC: Bible NT)

Armor of God 2d

QUECHUA, EASTERN APURÍMAC: Bible NT

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Saynaqa khuyasqay wawqe panaykuna, qankunaqa ancha atiyniyoq Diospiyá confiaychis, saynapi atiyninta chashkispa kallpanchakunaykichispaq.

11 Hinaspapas qankunaqa, diablowan ama engañachikunaykichispaqyá, Diospa qosusqaykichis llapallan yachaykunawan p’achakuychis, saynapi allin armasqa soldado hina protegesqa kaspa, chay diablota vencenaykichispaq.

12 Ichaqa noqanchisqa manan kay pachapi runakunawanchu peleashanchis. Aswanqa noqanchisqa peleashanchis mana rikusqanchis diablowanmi, tutayaqpi kamachiq kay pachapi demoniokunawanmi, hinallataq diablota serviq demonionkunawan iman. Chay demoniokunaqa ashka waranqanpin kanku; (paykunan diablopa partenmanta hamunku noqanchista urmachiwananchispaq).

13 Chayraykuyá qankunaqa, Diospa qosusqaykichis llapallan yachaykunawanpas allinta p’achakushawaqchis hina allinta p’achakuychis. Saynata p’achakuspan qankunaqa, allinta soportaspa, defiendekunkichis, tukuy mana allin ruwaykunaman diablo ima p’unchawpas urmachiyta munasuqtiykichis. Saynata luchaspan qankunaqa qaqa hina sayankichis asta tukukuy p’unchawkama.

14 ¡Qankunaqa allin yuyaywanyá sapa p’unchaw kawsaychis! Imaynan cinturonwan allinta watakunkichis, saynatayá ama ishkayaspa, aswan cheqaq kaqpi creespa, allinta sayaychis. Hinaspapas imaynan huk soldadopas lanzakuna ama k’irinanpaq qasqonman churakun fierromanta ruwasqa planchawan, saynallataqyá qankunapas Diosta tukuy imapi allinta kasukuspa kawsaychis, diablomanta protegesqa kanaykichispaq.

15 Hinaspapas qankunaqa, imaynan huk soldadopas guerraman rinanpaq botasninwan churakuspa listollaña kashan, saynallataqyá qankunapas Jesucristomanta allin willakuykunata runakunaman willamunaykichispaq, listollaña kaychis, saynapi runakuna hawkayayta tarinankupaq.

16 Hinaspapas qankunaqa Diospiyá anchata iñiychis. Chay iñisqaykichismi huk escudo hina qankunataqa protegesunkichis, qankunapa contraykichispi imatapas diablo huk ninayoq flechawan hina k’irispa huchaman ama urmachisunaykichispaq.

17 Saynallataqyá qankunaqa anchata confiaychis salvasqa kasqaykichispi. Chay confiasqaykichismi huk casco hina qankunataqa protegesunkichis. Hinaspapas Diospa palabrantayá sonqoykichispi allinta waqaychaychis. Chay palabraqa Santo Espiritupa atiyninmi. Chaymi chay palabraqa huk espada hina, diablomanta defiendesunkichis.

18 Chayraykuyá qankunaqa Santo Espiritupa yanapayninwan sapa p’unchaw Diosmanta ruegakuspa mañakuychis. Hinaspapas qankunaqa rikch’an-rikch’an hinallayá kaychis, saynapi mana qonqaspa, llapallan iñiqkunapaq Diosmanta mañapunaykichispaq.

The Armor of God (POKOMCHI, EASTERN: Bible)

Armor of God 2d

POKOMCHI, EASTERN: Bible

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 Eh yu’naak hermano, i nuq’or taq aweh chi chasik’ taq rukowiil ak’ux ruuk’ i runimaal rajaawriik i QaJaaw Jesucristo.

11 Eh chakoj taq chi ko’lemb’al awiib’ chu’nchel i runimaal rajaawriik i Dios ruye’em taq aweh. Chi je’ re’, ma’ nee ta ruyoj taq ak’ux i aj Yahm nik’ nee raaj taq aajot’ariik,

12 ruum re’ hoj ma’ kuuk’ ta taqe quch ti’jolal k’ahchi’kooj chi peleto. Kuuk’ la’ taqe i k’ih b’uhr kiwach chi ma’ tob’laj uxlab’al wilkeeb’ cho panteew k’ahchi’kooj chi peleto. Re’ taqe re’ kitaaq’anik, wilik kajaawriik, eh kichopom naah i tinamit wach ak’al panq’equm kiye’em ruum i mahk.

13 Ruum aj re’, chu’nchel i rajaawriik i Dios ruye’em taq chaaweh kamanoq taq aweh chi ko’lb’al taq awiib’. Ruuk’ i re’, nee taq inakuy ransil i ti’ k’axik nik’ neenchalik taq cha naah, noq areqem taq chik rukowiil ak’ux.

14 Eh kow-oq taq ak’ux, xti cha yejaa’ taq awiib’ ruuk’ i korik laj ruq’oral i Dios. Eh re’ korik laj k’acharik taq neena a’n neenko’linik taq aweh chuwach i aj yahm.

15 Xa eliik-oq wo’ taq ayejaam awiib’, reh chi nee taq tiooj chuq’orariik i ak’ k’uhb’aal inye’wik qeh pansuqkiil k’uxliis.

16 Eh re’ ta naq i ruye’ariik taq ak’ux chi nimanik i nee taq inakoj chi jilow apulato ch’ihch’. Reh chi ma’ xta taq neetiruchej i je’ ch’aab’ qoplik ruq’aq’al i rukoj chi jot’b’al i aj yahm.

17 Re’ ko’lemb’al iib’, kamanoq taq aweh chi jilow ach’ihch’ puneet. Eh re’ ruq’oral i Dios i ruyeew taq aweh i Santolaj Uxlab’al, kamanoq taq aweh chi jilow taq ach’ihch’ k’ul q’as.

18 Eh maakanaa’ taq rub’aan aatiij, cha pahqaaj taq reh i Dios chib’ih taq inawaaj, ruuk’ i rajaawriik i Santolaj Uxlab’al. Xa eliik-oq na’lik taq aweh, reh chi ma’ nee tanyoj taq ak’ux. Eh cha a’n taq atiij chikiij chu’nchel santo laj aj nimaneel.

The Lord is my Shepherd (POKOMCHI, EASTERN: Bible)

jesusshepherd

POKOMCHI, EASTERN: Bible

Psalms (Salmos) 23

1 Re’ QaJaaw Dios incha’jinik weh, eh i ruyeew weh chu’nchel i ajwaal wach chi weh.

2 Eh i rub’an wuuk’ je’ rukab’ i rub’an i cha’jen tentzun: I ruk’am taqe i rutentzuun i wilik wii’ i ch’ahn inkik’ux i ruyeew taqe chi hi’lik. Eh i ruyeew kihaa’ panha’ ma’ kow ta rooq.

3 Eh re’ i QaJaaw Dios i ruyeew rukowiil i wánima. Kiruk’am chupaam i korik laj b’eeh ruuk’ i ruk’axb’al.

4 Atoob’ ta kinik’ik paruq’equmaal i ruyohb’alil i kimik, re’ hin ma’ xta nuyohb’isaj wii’ wiib’, ruum re’ hat wilkaat wuuk’ eh kina’koleej. I na a’n wuuk’, je’ rukab’ i rub’an i cha’jen tentzun ruuk’ taqe rukarote i ruko’leej taqe i rutentzuun.

5 Eh noq i nub’an nuwa’ nah méxa, re’ hat ticha’jinik weh chikiwach, ki-ixowanik nuwach. Re’ hat i naa chihkaaj i ink’ohnik laj iq’oom wach nunaah. Eh re’ wánima xamb’ulik chik chi rusuqkiil k’uxliis, je’ rukab’ noq imb’ulinik i kulk ye’aab’ ha’.

6 WaJaaw nuDios, xti korik noq chi juneliik i nuk’achariik naa aye’em weh aawotob’il. Naa aketelaam nuwach. Eh ma’ xata ajlamaj q’iij naa nuwihiik panapaat.

The Armor of God (OROMO, EASTERN: Bible NT)

Armor of God 2d

OROMO, EASTERN: Bible NT

Ephesians (Efesoon) 6:10-18

10 Xumura irratti, humna Gooytaa tii fi qiwwaa isaa tiin warra jabaattan tahaa!

11 Tooftaa shaaxirummaa Sheeyxaanaa dura dhaabbachuu akka dandeeysaniif, meeshaa lolaa tan Rabbi biraa arkamtu hundumaa hidhadhaa!

12 Qabsoon teenya namaa wajjiinii miti; warra ijatti hin mullanne kanneen hawaa adunyaa keeysatti mootummaa fi amrii qaban wajjiini, warra humna biyya addunyaa dukkanooytuu tana moohanii fi ruuhaa hamoo bantii samii keeysa jiran wajjiini qabsoo qabna.

13 Kanaaf guyyaa hamaa isin mudatuun morkuu akka dandeeysaniif jecha, ammaas hanga xumuraatti kana hundumaa gootanii, akka bakkaa hin sossoone, meeshaa lolaa kanneen Rabbii, hundumaa hidhadhaa!

14 Dhugaa dhaan akka waraansileetti mudhii hidhattanii, qaceelummaa akka uffata sibiilaatti qomatti kaayattanii dhaabbadhaa!

15 Ammaas meeshaa Wangeela nagayaa, akka kophetti miilatti kaayatanii qophaawaa!

16 Kana hundumaa irratti dabaltanii, akka xiyya Sheeyxaanaa kanneen belbela ibiddaa qaban ittiin dhaamsuu dandeeysaniif, gaacheena amantii dhaa fudhadhaa!

17 Ammaas gonfoo najaataa tii fi ammaas habalee ruuhaa, isiiniis qoowlii Rabbii tan taate fudhadhaa!

18 Wayta hundumaa Ruuhaa dhaan kadhadhaa, waan isin barbaachise kadhannaa hundaan gaafadhaa! Dammaqaa tii kadhadhaa, warra Rabbitti qulqullaawan hundumaafiis maganfachuu itti furaa!

God’s Love (OROMO, EASTERN: Bible NT)

Jesus-and-Earth

OROMO, EASTERN: Bible NT

John (Yohannis) 3:16

16 “Rabbi akkanumatti tokkicha Ilma isaa hamma kannuufitti addunyaa jaalate; kan isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuufi malee, haa baduufii miti!

The Beatitudes (OROMO, EASTERN: Bible NT)

Beatitudes

OROMO, EASTERN: Bible NT

Matthew (Maatewos) 5:3-12

3 “Ruuhaan miskiina warri tahan eeybifamoo dha, mootummaan samii dhaa tan isaanii ti.

4 Warri garaan booyan eeybifamoo dha, isaan ni sabbarsiifamu.

5 Warri ija-laafoon eeybifamoo dha, isaan addunyaa dhaa ni dhaalu.

6 Warri waan qaceelaaf beelawanii dheebotaniif eeybifamoo dha, isaan quufuuf taa’u.

7 Warri namaaf rahamata qaban eeybifamoo dha, isaan rahamata ni arkatu.

8 Warri qalbiin keeysi xaliilaa eeybifamoo dha, isaan Rabbi ni arku.

9 Warri araara nagayaa buusan eeybifamoo dha, isaan joollee Rabbii ti jedhamu.

10 Warri qaceelummaa Rabbii tiif jecha reebaman eeybifamoo dha, mootummaan samii tan isaanii ti.

11 “Anaaf jecha wayta namoonni isin arrabsanii, isiniis arihatan, kijibaaniis waan hamaa hundumaa isin irrattiis dubbatan, isin eeybifamoo dha!

12 Isaan nabiyyoota warra isin duraa tiis akkasumatti reebaa turan; eegasuu gammadaa tii ililchaa, samii irrattiis sawaabni keeysan guddaa dha taha” isaaniin jedhe.

The Lord’s Prayer (OROMO, EASTERN: Bible NT)

Round icon. Flag of Ethiopia

OROMO, EASTERN: Bible NT

Matthew (Maatewos) 6:9-13

9 “Eegasuu akkana jechaa kadhadhaa, ‘Yaa Abbaa keenya, kan samii irra jirtu! Maqaan kee haa qulqullaawu!

10 Mootummaan tee haa dhuftu, fedhiin tee samii irratti akka taatutti, akkasumatti ammaas lafa irrattiis haa taatu!

11 Soora guyya-guyyaan nu barbaachisu arra nuuf kanni!

12 Akkuma nuti deeyni namaaf oomfii goonutti, atiis deeyni teenya oomfii nuuf godhi!

13 Fitinatti nu hin naqin, hamaa jalaa nu eewali malee; [mootummaan, humni niis, ulfinni niis baruma baraan keetuma. Aammiin!]’