God’s Love (SHONA: Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949, Doke)

SHONA: Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949, Doke

John (Johane) 3:16

16 Nokuti Mŋari wakaɗa nyika nokuɗaro, kuti wakapa Mŋanakomana wake wakaɓerekwa mumŋe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi aʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi.

Advertisements

God’s Love (SHONA: Bible 1949, revised 2002)

SHONA: Bible 1949, revised 2002

John (Johani) 3:16

16 Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa mumwe woga, kuti ani naani anotenda kwaari, arege kufa, asi ave noupenyu husingaperi.

God’s Love (SHERPA: Bible NT)

SHERPA: Bible NT

John (यूहन्‍ना) 3:16

16 कोन्‍छ्‍योककी जम्‍बुलिङकी मीतिवाला दुका ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍या नाङ्‍नी खोकी च्‍यिक राङ वोतुप सेवु ति जम्‍बुलिङला ताङ्‍सुङ। ती ति सी खोला तेपा किवे, तिवा ङ्‍येलाला मोडोशी, यिने नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोप्‍शी सिनी यिन।

God’s Love (SHAWI – CHAYAHUITA: Bible NT)

SHAWI – CHAYAHUITA: Bible NT

John (Juan) 3:16

16 Yosëso’ ya’ipi piyapi’sa’ pa’pi nosoromiatërin. Napoaton a’naíchin hui’nin nipirinhuë’, isoro’paquë a’paimarin chiminacaso marë’. Ina natëtëhua’: “Ca marë’ chiminin,” topatëhua’, co parisitopiquë pa’sarëhuahuë’. Yosë nohuitatëhua’, nanpimiatarëhua’.

God’s Love (SHAN: Bible NT)

SHAN: Bible NT

John (ယူဝ်း) 3:16

16 ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ဝႃႈ၊ “ၵဝ် ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ သူ လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ယင်း မႃး ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈ ၵႄႈ သၢႆ ၶႅပ်းတိၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ လူၺ်ႈ ၽႆး ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်း

God’s Love (SHAN: Bible)

SHAN: Bible

John (ယူဝ်း) 3:16

16 လွင်ႈ​မၼ်း​ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ႁၵ်ႉ​ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ​တင်းလၢႆ​ၼႃႇ​လူင်လၢင်​ထၢၼ်ႈပေႃး​ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ​လုၵ်ႈၸၢႆး​ၵေႃႉလဵဝ်​ဢၼ်​မၼ်းၸဝ်ႈ​မီး​ၼၼ်ႉ၊ပုၼ်ႈ​လွင်ႈ​ၼင်ႇ​ႁိုဝ်​ၶဝ်​ၸိူဝ်း​ဢၼ်​ယုမ်ႇမၢတ်ႈ​မၼ်းၸဝ်ႈ​ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း၊တၵ်း​ဢမ်ႇ​လႆႈ​ႁွတ်ႈထိုင်​တၢင်း​လု​တၢင်း​လႅဝ်​လႄႈ​တၵ်း​လႆႈ​ဢသၢၵ်ႈ​ထႃႇဝရႃႉ​ၼၼ်ႉ​ဢေႃႈ။-

The God’s Love – Lerato la Molimo (SESOTHO, SOUTHERN: Revised Bible 1909)

SESOTHO, SOUTHERN: Revised Bible 1909

John (Johanne) 3:16

16 Hobane Molimo o ratile lefatše hakalo, o bile oa le nea Mora oa oona ea tsoetsoeng a ’notši; hore e mong le e mong ea lumelang ho eena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng.

God’s Love (SAMARENYO, WARAY: Bible NT)

SAMARENYO, WARAY: Bible NT

John (Juan) 3:16

16 Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi.