The Fruit of the Spirit – Frukt av Anden (SWEDISH-SVENSKA: Bibeln 1917)

SWEDISH-SVENSKA: Bibeln 1917

Galatians (Galaterbrevet) 5:22-23

22 Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

23 saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Advertisements

The Armor of God – Guds Rustning (SWEDISH-SVENSKA: Bibeln 1917)

SWEDISH-SVENSKA: Bibeln 1917

Ephesians (Efesierbrevet) 6:10-18

10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

12 Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

13 Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet.

14 Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar»,

15 och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver.

16 Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar.

17 Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord.

18 Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

The Fruit of the Spirit – Frukt av Anden (SWEDISH-SVENSKA: Folkbibeln Bibeln 2015)

SWEDISH-SVENSKA: Folkbibeln Bibeln 2015

Galatians (Galaterbrevet) 5:22-23

22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet,

23 mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

The Armor of God – Guds Rustning (SWEDISH-SVENSKA: Folkbibeln Bibeln 2015)

SWEDISH-SVENSKA: Folkbibeln Bibeln 2015

Ephesians (Efesierbrevet) 6:10-18

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.

12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.

13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

14 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar.

15 Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.

16 Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.

17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.

The Fruit of the Spirit – Frukt av Anden (SWEDISH-SVENSKA: Karl XII Bibeln 1873)

SWEDISH-SVENSKA: Karl XII Bibeln 1873

Galatians (Galaterbrevet) 5:22-23

22 Men Andans frukt är kärlek, fröjd, frid, långmodighet, mildhet, godhet, tro,

23 Saktmodighet, kyskhet; emot sådant är icke lagen.

The Armor of God – Guds Rustning (SWEDISH-SVENSKA: Karl XII Bibeln 1873)

SWEDISH-SVENSKA: Karl XII Bibeln 1873

Ephesians (Efesierbrevet) 6:10-18

10 På det sista, käre bröder, varer starke i Herranom, och i hans starkhets magt.

11 Ikläder eder allt Guds harnesk, på det I mågen stå emot djefvulens listiga anlopp.

12 Ty vi hafvom icke strid emot kött och blod; utan emot Förstar och väldiga, nämliga emot verldenes herrar, de som regera i denna verldenes mörker, emot de onda andar under himmelen.

13 Derföre, tager på eder allt Guds harnesk, att I mågen emotstå i den onda dagen, och all ting väl uträtta, och beståndande blifva.

14 Så står nu omgjordade kringom edra länder med sanningene, och iklädde rättfärdighetenes kräfveto;

15 Och fötterna skodde, att I mågen redo vara till fridsens Evangelium.

16 Men öfver all ting tager trones sköld, med hvilkom I kunnen utsläcka all hins ondas glödande skott.

17 Och tager på eder salighetenes hjelm, och Andans svärd, som är Guds ord;

18 I all bön och åkallan, alltid bedjande i Andanom; och vaker dertill, med all idkelighet, och bön för all helgon;

The Fruit of the Spirit – Frukt av Anden (SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln)

SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln

Galatians (Galaterbrevet) 5:22-23

22 Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,

23 mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant.

The Armor of God – Guds Rustning (SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln)

SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln

Ephesians (Efesierbrevet) 6:10-18

10 Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft.

11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker.

12 Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden.

13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar när ni fullföljt allt.

14 Stå alltså fasta! Spänn på er sanningen som ett bälte och rättfärdigheten som en bröstsköld.

15 Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger.

16 Håll alltid trons sköld framför er, för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.

17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

18 Gör det under ständig bön och vädjan. Be alltid i Anden. Vaka därför, och be uthålligt för alla de heliga, utan att tröttna.

The Lord is my Shepherd – Herren är min Herde (SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln)

SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln

Psalms (Psaltaren) 23

1 Herren är min herde, ingenting ska fattas mig.

2 Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till lugna vatten.

3 Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull.

4 Även om jag vandrar i den mörkaste dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig, och din käpp och stav tröstar mig.

5 Du dukar ett bord för mig framför ögonen på mina fiender, du smörjer mitt huvud med olja, min bägare flödar över.

6 Din godhet och nåd följer mig i hela mitt liv, och jag ska få bo i Herrens hus för alltid.

God’s Love – Guds Kärlek (SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln)

SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln

John (Johannes) 3:16

16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.