The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Dar roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunăvoință, bunătate,

23 credincioșie, blândețe, autocontrol. Împotriva unor astfel de lucruri nu există lege.

Advertisements

The Armor of God (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 În concluzie, întăriți-vă în Domnul și în marea Lui putere!

11 Îmbrăcați-vă cu întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteți rezista uneltirilor Diavolului.

12 Căci lupta noastră nu este împotriva oamenilor, ci împotriva conducătorilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat și împotriva forțelor spirituale rele din locurile cerești.

13 De aceea, luați întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteți rezista când va veni ziua cea rea și să puteți rămâne în picioare după ce veți fi învins totul.

14 Rămâneți tari! Legați-vă la brâu cureaua adevărului! Puneți-vă platoșa dreptății!

15 Încălțați-vă cu promptitudinea de a anunța vestea bună a păcii cu Dumnezeu!

16 Mai presus de acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile în flăcări ale Celui Rău.

17 De asemenea, luați coiful mântuirii și sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18 Rugați-vă prin Duhul ori de câte ori aveți ocazia, făcând tot felul de cereri și rugăciuni. Ținând cont de acest lucru, trebuie să fiți pregătiți tot timpul și să continuați să vă rugați mereu pentru toți sfinții.

God’s Love – Dragostea lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

John (Ioan) 3:16

16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă.

The Beatitudes – Fericirile (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Matthew (Matei) 6:9-13

3 „Binecuvântați sunt cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!

4 Binecuvântați sunt cei cu inima frântă, căci ei vor fi mângâiați de Dumnezeu.

5 Binecuvântați sunt cei umili, căci ei vor moșteni Țara promisă de Dumnezeu.

6 Binecuvântați sunt cei înfometați și însetați după dreptate, căci ei vor fi pe deplin săturați.

7 Binecuvântați sunt cei miloși, căci lor li se va arăta milă.

8 Binecuvântați sunt cei cu inimile curate, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu.

9 Binecuvântați sunt cei ce fac pace, căci ei vor fi numiți copii ai lui Dumnezeu.

10 Binecuvântați sunt cei tratați rău pentru binele pe care-l fac, căci a lor este Împărăția cerurilor.“

11 Binecuvântați sunteți voi, cei insultați, persecutați și vorbiți de rău pentru că faceți ce este drept.

12 Bucurați-vă, căci răsplata voastră va fi mare în ceruri. Așa au fost persecutați și profeții care au trăit înaintea voastră.

The Lord’s Prayer – Rugăciunea Domnului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Matthew (Matei) 6:9-13

9 Voi deci așa să vă rugați: «Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințit fie Numele Tău.

10 Vie Împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.

11 Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.

12 Și ne iartă păcatele noastre, așa cum și noi iertăm celor ce au păcătuit față de noi.

13 Și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de Cel Rău.»

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Iar rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, binefacerea, credinţa,

23 blândeţea, înfrânarea. Împotriva acestora nu există lege.

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versuri 2014)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versuri 2014

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Acum dar, să cunoașteți voi Și roada Duhului apoi: Doar dragoste ea o să fie, Pace, precum și bucurie Și o răbdare-ndelungată Și bunătate arătată; Credincioșia-n urmă vine, Precum și facerea de bine

23 Și înfrânarea poftelor Și-apoi, blândețea, fraților. În contra lor, se înțelege, Că nu există nici o lege.

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versiune Actualizată 2015)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versiune Actualizată 2015

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Dar „fructul” Spiritului este: dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, generozitate, credință,

23 blândețe, autocontrol. Nu există lege împotriva acestor lucruri!

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Biblia Romano-Catolică 2013)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Biblia Romano-Catolică 2013

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoința, bunătatea, fidelitatea,

23 blândețea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege.

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Dumitru Cornilescu Bible)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Dumitru Cornilescu Bible

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia,

23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.