The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Dar roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunăvoință, bunătate,

23 credincioșie, blândețe, autocontrol. Împotriva unor astfel de lucruri nu există lege.

Advertisements

The Armor of God (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 În concluzie, întăriți-vă în Domnul și în marea Lui putere!

11 Îmbrăcați-vă cu întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteți rezista uneltirilor Diavolului.

12 Căci lupta noastră nu este împotriva oamenilor, ci împotriva conducătorilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat și împotriva forțelor spirituale rele din locurile cerești.

13 De aceea, luați întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteți rezista când va veni ziua cea rea și să puteți rămâne în picioare după ce veți fi învins totul.

14 Rămâneți tari! Legați-vă la brâu cureaua adevărului! Puneți-vă platoșa dreptății!

15 Încălțați-vă cu promptitudinea de a anunța vestea bună a păcii cu Dumnezeu!

16 Mai presus de acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile în flăcări ale Celui Rău.

17 De asemenea, luați coiful mântuirii și sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18 Rugați-vă prin Duhul ori de câte ori aveți ocazia, făcând tot felul de cereri și rugăciuni. Ținând cont de acest lucru, trebuie să fiți pregătiți tot timpul și să continuați să vă rugați mereu pentru toți sfinții.

God’s Love – Dragostea lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

John (Ioan) 3:16

16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă.

The Beatitudes – Fericirile (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Matthew (Matei) 6:9-13

3 „Binecuvântați sunt cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!

4 Binecuvântați sunt cei cu inima frântă, căci ei vor fi mângâiați de Dumnezeu.

5 Binecuvântați sunt cei umili, căci ei vor moșteni Țara promisă de Dumnezeu.

6 Binecuvântați sunt cei înfometați și însetați după dreptate, căci ei vor fi pe deplin săturați.

7 Binecuvântați sunt cei miloși, căci lor li se va arăta milă.

8 Binecuvântați sunt cei cu inimile curate, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu.

9 Binecuvântați sunt cei ce fac pace, căci ei vor fi numiți copii ai lui Dumnezeu.

10 Binecuvântați sunt cei tratați rău pentru binele pe care-l fac, căci a lor este Împărăția cerurilor.“

11 Binecuvântați sunteți voi, cei insultați, persecutați și vorbiți de rău pentru că faceți ce este drept.

12 Bucurați-vă, căci răsplata voastră va fi mare în ceruri. Așa au fost persecutați și profeții care au trăit înaintea voastră.

The Lord’s Prayer – Rugăciunea Domnului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Matthew (Matei) 6:9-13

9 Voi deci așa să vă rugați: «Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințit fie Numele Tău.

10 Vie Împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.

11 Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.

12 Și ne iartă păcatele noastre, așa cum și noi iertăm celor ce au păcătuit față de noi.

13 Și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de Cel Rău.»

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Iar rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, binefacerea, credinţa,

23 blândeţea, înfrânarea. Împotriva acestora nu există lege.

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009)

Armor of God 2d

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 În rest, fiţi tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui.

11 Îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista uneltirilor Diavolului.

12 Fiindcă lupta noastră nu este împotriva sângelui şi a trupului, ci împotriva stăpânirilor duhurilor, a autorităţilor îngereşti, a puternicilor acestei lumi a întunericului, a duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

13 De aceea, luaţi armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce veţi fi învins tot, să rămâneţi în picioare.

14 Prin urmare, staţi pregătiţi, cu mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii

15 şi încălţaţi, gata pentru vestirea evangheliei păcii.

16 Luaţi întotdeauna cu voi scutul credinţei, ca să puteţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui Rău.

17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.

18 În toate rugăciunile şi cererile voastre, rugaţi-vă în Duhul, mereu. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa, rugându-vă pentru toţi sfinţii.

God’s Love – Dragostea lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009)

Jesus-and-Earth

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009

John (Ioan) 3:16

16 Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe Fiul Unul Născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

The Beatitudes – Fericirile (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009)

Beatitudes

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009

Matthew (Matei) 5:3-12

3 „Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este Împărăţia cerurilor.

4 Fericiţi cei întristaţi, pentru că vor fi mângâiaţi.

5 Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul.

6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi.

7 Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor avea parte de milă.

8 Fericiţi cei cu inima curată, pentru că ei Îl vor vedea pe Dumnezeu.

9 Fericiţi aducătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu.

10 Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate, pentru că a lor este Împărăţia cerurilor.

11 Fericiţi veţi fi când veţi fi învinuiţi, persecutaţi şi se vor spune lucruri rele împotriva voastră din cauza Mea.

12 Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă pentru că mare este răsplata voastră în ceruri. Tot aşa au fost persecutaţi şi profeţii care au fost înaintea voastră.

The Lord’s Prayer – Rugăciunea Domnului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009)

Round icon. Flag of Romania

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009

Matthew (Matei) 6:9-13

9 Iată deci cum trebuie să vă rugaţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău,

10 vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.

11 Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi

12 şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

13 şi nu ne duce în ispită, ci ne izbăveşte de cel Rău, pentru că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!