The Lord is my Shepherd – Herren är min Herde (SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln)

SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln

Psalms (Psaltaren) 23

1 Herren är min herde, ingenting ska fattas mig.

2 Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till lugna vatten.

3 Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull.

4 Även om jag vandrar i den mörkaste dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig, och din käpp och stav tröstar mig.

5 Du dukar ett bord för mig framför ögonen på mina fiender, du smörjer mitt huvud med olja, min bägare flödar över.

6 Din godhet och nåd följer mig i hela mitt liv, och jag ska få bo i Herrens hus för alltid.

Advertisements

The Lord’s Prayer – Herrens Bön (SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln)

SWEDISH-SVENSKA: nuBibeln

Matthew (Matteus) 6:9-13

Be istället så här: Vår Fader i himlen, låt ditt namn bli helgat.

10 Låt ditt rike komma och din vilja ske här på jorden så som den sker i himlen.

11 Ge oss idag den mat vi behöver,

12 och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss.

13 Hjälp oss när vi prövas, och rädda oss från det onda.

The Lord is my Shepherd – Herren är min Herde (SWEDISH-SVENSKA: Bibel NT och Psaltaren)

SWEDISH-SVENSKA: Bibel NT och Psaltaren

Psalms (Psaltaren) 23

1 HERREN är min herde, jag saknar inget.

2 Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till rogivande vatten.

3 Han förnyar min själ. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull.

4 Även om jag går i dödsskuggans dal räds jag inget ont, för du är med mig, din käpp och stav tröstar mig.

5 Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Min bägare flödar över.

6 Sannerligen, godhet och kärlek ska följa mig alla mina dagar, och jag ska bo i HERRENS hus för all framtid.

The Lord is my Shepherd – Herren er min Hyrde (NORWEGIAN-NORSK: Bibel AS 2016)


NORWEGIAN-NORSK: Bibel AS 2016
Psalms (Salmene) 23
1 Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.
2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.
3 Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.
5 Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.
6 Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

The Lord’s Prayer – Herrens Bønn (NORWEGIAN-NORSK: Bibel AS 2016)

NORWEGIAN-NORSK: Bibel AS 2016

Matthew (Matteus) 6:9-13

9 Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.

10 Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden.

11 Gi oss i dag vårt daglige brød.

12 Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.

13 Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.

The Lord is my Shepherd – Herren er min Hyrding (NORWEGIAN-NORSK: Studentmållagsbibelen 1921)

jesusshepherd

NORWEGIAN-NORSK: Studentmållagsbibelen 1921

Psalms (Salmarne) 23

1 Herren er min hyrding, det vantar meg ingen ting.

2 Han fører meg til læger på grøne engjar; han leider meg til vatn der eg finn kvila.

3 Han kveikjer mi sjæl, han fører meg på rettferds stigar for sitt namn skuld.

4 Endå um eg gjeng i daudeskuggens dal, so ottast eg ikkje for noko vondt; for du er med meg, din kjepp og din stav dei trøystar meg.

5 Du dukar bord åt meg framfor augo på mine fiendar, du salvar mitt hovud med olje; det fløder yver mitt staup.

6 Berre lukka og miskunn skal fylgja meg alle mine livdagar, og eg skal bu i Herrens hus i ævelengd.

The Lord is my Shepherd – Herren er min Hyrding (NORWEGIAN-NORSK: Bibelen 1978/85 nynorsk)

jesusshepherd

NORWEGIAN-NORSK: Bibelen 1978/85 nynorsk

Psalms (Salmane) 23

1 Herren er min hyrding, det vantar meg ingen ting.

2 Han lèt meg liggja ¬i grøne enger; han fører meg til vatn ¬der eg finn kvile,

3 og gjev meg ny kraft. Han leier meg ¬på dei rette stigar for sitt namn skuld.

4 Om eg så går ¬i dødsskuggens dal, ottast eg ikkje for noko vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, ¬dei trøystar meg.

5 Du dukar bord åt meg framfor augo på mine fiendar. Du salvar mitt hovud med olje; mitt staup fløder over.

6 Berre godleik og miskunn skal fylgja meg alle mine dagar, og eg skal bu i Herrens hus i lange tider.

The Lord is my Shepherd – Herren er min Hyrding (NORWEGIAN-NORSK: Bibelen 2011 nynorsk)

jesusshepherdNORWEGIAN-NORSK: Bibelen 2011 nynorsk

Psalms (Salmane) 23

1 Herren er min hyrding, eg manglar ikkje noko.

2 Han lèt meg liggja i grøne enger, han fører meg til vatn der eg finn kvile.

3 Han gjev meg nytt liv. Han leier meg på rettferds stigar for sitt namn skuld.

4 Om eg så går i dødsskuggens dal, er eg ikkje redd for noko vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, dei trøystar meg.

5 Du dukar bord for meg framfor mine fiendar. Du salvar mitt hovud med olje. Mitt beger renn over.

6 Berre godleik og miskunn skal følgja meg alle mine dagar, og eg skal bu i Herrens hus gjennom alle tider.

The Lord is my Shepherd – Herren er min Hyrde (NORWEGIAN-NORSK: Bibelen 2011 bokmål)

jesusshepherd

NORWEGIAN-NORSK: Bibelen 2011 bokmål

Psalms (Salmene) 23

1 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

3 Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.

6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.

The Lord is my Shepherd – Herren er min Hyrde (NORWEGIAN-NORSK: Bibelen 1978/85 bokmål)

jesusshepherd

NORWEGIAN-NORSK: Bibelen 1978/85 bokmål

Psalms (Salmene) 23

1 Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting.

2 Han lar meg ligge ¬i grønne enger; han fører meg til vann ¬der jeg finner hvile,

3 og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld.

4 Selv om jeg går ¬i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, ¬de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.