The Fruit of the Spirit (COPTIC, SAHIDIC: Bible NT)

COPTIC, SAHIDIC: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲠⲢⲀϢⲈ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲦⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ ⲦⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ.

23 ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ. ⲦⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲒⲀ. ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲒ ⲘⲒⲚⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϮⲞⲨⲂⲎⲨ ⲀⲚ.

Advertisements

The Armor of God (COPTIC, SAHIDIC: Bible NT)

COPTIC, SAHIDIC: Bible NT

Ephesians 6:10-18

10 ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲘϬⲞⲘ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ.

11 ϮϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲠⲀⲚϨⲞⲠⲖⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲔⲞⲦⲤ ⲘⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ.

12 ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲚⲘⲒϢⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲤⲚⲞϤ ϨⲒ ⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲔⲞⲤⲘⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲈⲒⲔⲀⲔⲈ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

13 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϪⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲠⲀⲚϨⲞⲠⲖⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϪⲈⲔ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲀϪⲢⲞ.

14 ⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϬⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚϮⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲈ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϮ ϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠϨⲰⲔ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ.

15 ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲰⲦϨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲂⲦⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ

16 ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲰⲚ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲈϢⲘⲤⲞⲦⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲈⲦϪⲈⲢⲞ.

17 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲚⲦⲠⲈⲢⲒⲔⲈⲪⲀⲖⲀⲒⲀ ⲘⲠⲞⲨϪⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲦⲤⲎϤⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

18 ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ϢⲖⲎⲖ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲤⲞⲠⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲞⲨϢⲎ ⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ⲈⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲤⲢϤⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲤⲞⲠⲤ ⲚⲒⲘ ϨⲀ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

God’s Love (COPTIC, SAHIDIC: Bible NT)

Jesus-and-Earth

COPTIC, SAHIDIC: Bible NT

John 3:16

16 ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲈϤϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲈϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

The Beatitudes (COPTIC, SAHIDIC: Bible NT)

10 Beatitudes

COPTIC, SAHIDIC: Bible NT

Matthew 5:3-12

3 ϪⲈ ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

4 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲢϨⲂⲂⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲤⲠⲤⲰⲠⲞⲨ.

5 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲢⲘⲢⲀϢ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲚⲀⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲈⲒ ⲘⲠⲔⲀϨ.

6 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦϨⲔⲀⲈⲒⲦ ⲈⲦⲞⲂⲈ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲚⲀⲤⲈⲒ.

7 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲚⲀⲎⲦ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲚⲀ ⲚⲀⲨ.

8 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲘ ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

9 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲢⲈϤⲢⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϪⲈ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

10 ⲚⲀⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲦⲀⲨⲠⲰⲦ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ϪⲈ ⲦⲰⲞⲨ ⲦⲈ ⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲚⲘⲠⲎⲨⲈ.

11 ⲚⲀⲒⲀⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲨϢⲀⲚⲚⲈϬⲚⲈϬⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚⲤⲈⲠⲰⲦ ⲚⲤⲰⲦⲚ. ⲚⲤⲈϪⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲞⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲨϪⲒϬⲞⲖ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦ.

12 ⲢⲀϢⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲈⲖⲎⲖ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲂⲈⲔⲈ ⲚⲀϢⲰϤ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲀⲨⲠⲰⲦ ⲚⲤⲀⲚⲈⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦϨⲀⲦⲈⲦⲚϨⲎ.

The Lord’s Prayer (COPTIC, SAHIDIC: Bible NT)

COPTIC, SAHIDIC: Bible NT

Matthew 6:9-13

9 ⲦⲀⲒ ϬⲈ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢⲖⲎⲖ ⲘⲘⲞⲤ. ϪⲈ ⲠⲈⲚⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ⲘⲀⲢⲈⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲞⲨⲞⲠ.

10 ⲦⲈⲔⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲀⲢⲈⲤⲈⲒ ⲠⲈⲔⲞⲨⲰϢ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ. ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈϤ ϨⲚ ⲦⲠⲈ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲞⲚ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ.

11 ⲠⲈⲚⲞⲈⲒⲔ ⲈⲦⲚⲎⲨ ⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲞⲞⲨ.

12 ⲔⲰ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲈⲢⲞⲚ. ⲚⲐⲈ ϨⲰⲰⲚ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲚⲔⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲀⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ.

13 ⲚⲄⲦⲘϪⲒⲦⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲄⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲔ ⲦⲈ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲚ ⲠⲈⲞⲞⲨ ϢⲀⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϨⲀⲘⲎⲚ.