The Fruit of the Spirit (COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT)

COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⲠⲞⲨⲦⲀϨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲞⲨⲚⲀϨϮ.

23 ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲞⲨⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲒⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲞⲘⲞⲤ ϮⲞⲨⲂⲎⲞⲨ.

Advertisements

The Armor of God (COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT)

Armor of God 2d

COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT

Ephesians 6:10-18

10 ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲀⲘⲀϨⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈϤϪⲞⲘ.

11 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲒ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲒϦⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲔⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ.

12 ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲈⲚϮ ϢⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲤⲀⲢⲜ ϨⲒ ⲤⲚⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲬⲀⲔⲒ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

13 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒϦⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ.

14 ⲞϨⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϦⲎⲔ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚϮⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲒ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϮϦⲈⲖⲒⲂϢ ⲚⲦⲈϮⲆⲒⲔⲈⲞⲤⲨⲚⲎ.

15 ⲘⲀ ⲠⲒⲐⲰⲞⲨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲤⲞⲂϮ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ

16 ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒϢⲈⲂϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲰϢⲈⲘ ⲚⲚⲒⲤⲞⲐⲚⲈϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲘⲈϨ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ.

17 ⲞⲨⲞϨ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϮⲠⲈⲢⲒⲔⲈⲪⲀⲖⲈⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲎϤⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲦⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ.

18 ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲰⲂϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲢⲰⲒⲤ ⲈⲪⲀⲒ ϦⲈⲚⲘⲞⲨⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲰⲂϨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

God’s Love (COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT)

Jesus-and-Earth

COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT

John 3:16

16 ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲚⲦⲈϤⲦⲎⲒϤ ϨⲒⲚⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲦⲀⲔⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ.

The Beatitudes (COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT)

10 Beatitudes

COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT

Matthew 5:3-12

3 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲈ ⲐⲰⲞⲨ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

4 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢϨⲎⲂⲒ ϮⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ.

5 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲠⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲚ ⲘⲠⲒⲔⲀϨⲒ.

6 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϨⲞⲔⲈⲢ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲂⲒ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲠⲈⲐⲚⲀⲤⲒ.

7 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲚⲀⲎⲦ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲚⲀⲒ ⲚⲰⲞⲨ.

8 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ϦⲈⲚⲠⲞⲨϨⲎⲦ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

9 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢϨⲒⲢⲎⲚⲎ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

10 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϪⲈ ⲐⲰⲞⲨ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

11 ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨϢⲀⲚϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϢⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϪⲈ ⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲤⲀⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲨϪⲈ ⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲎⲦ.

12 ⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲈⲖⲎⲖ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲂⲈⲬⲈ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈⲚⲀⲨϦⲀϪⲰⲦⲈⲚ.

The Lord’s Prayer (COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT)

COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT

Matthew 6:9-13

9 ⲦⲰⲂϨ ⲞⲨⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚϪⲈⲠⲈⲔⲢⲀⲚ.

10 ⲘⲀⲢⲈⲤⲒ ⲚϪⲈⲦⲈⲔⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀⲔ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚⲈⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ.

11 ⲠⲈⲚⲰⲒⲔ ⲚⲦⲈⲢⲀⲤϮ ⲘⲎⲒϤ ⲚⲀⲚ ⲘⲪⲞⲞⲨ.

12 ⲞⲨⲞϨ ⲬⲀ ⲚⲈⲦⲈⲢⲞⲚ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲢⲎϮ ϨⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ.

 13 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲚⲦⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ.