The Fruit of the Spirit (COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT)

COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛϩⲟ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

23 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲉϥϣⲱϥ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲓⲧⲉ.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (COPTIC, SAHIDIC: Bible NT)

COPTIC, SAHIDIC: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲠⲢⲀϢⲈ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲦⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ ⲦⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ.

23 ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ. ⲦⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲒⲀ. ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲒ ⲘⲒⲚⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϮⲞⲨⲂⲎⲨ ⲀⲚ.

The Armor of God (COPTIC, SAHIDIC: Bible NT)

COPTIC, SAHIDIC: Bible NT

Ephesians 6:10-18

10 ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲘϬⲞⲘ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ.

11 ϮϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲠⲀⲚϨⲞⲠⲖⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲔⲞⲦⲤ ⲘⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ.

12 ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲚⲘⲒϢⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲤⲚⲞϤ ϨⲒ ⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲔⲞⲤⲘⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲈⲒⲔⲀⲔⲈ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

13 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϪⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲠⲀⲚϨⲞⲠⲖⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϪⲈⲔ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲀϪⲢⲞ.

14 ⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϬⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚϮⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲈ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϮ ϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠϨⲰⲔ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ.

15 ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲰⲦϨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲂⲦⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ

16 ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲰⲚ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲈϢⲘⲤⲞⲦⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲈⲦϪⲈⲢⲞ.

17 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲚⲦⲠⲈⲢⲒⲔⲈⲪⲀⲖⲀⲒⲀ ⲘⲠⲞⲨϪⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲦⲤⲎϤⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

18 ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ϢⲖⲎⲖ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲤⲞⲠⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲞⲨϢⲎ ⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ⲈⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲤⲢϤⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲤⲞⲠⲤ ⲚⲒⲘ ϨⲀ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

The Fruit of the Spirit (COPTIC: Bible NT)

COPTIC: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩⲛⲁϩϯ.

23 ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲟⲩⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ ϯⲟⲩⲃⲏⲟⲩ.

The Fruit of the Spirit (COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT)

COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⲠⲞⲨⲦⲀϨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲞⲨⲚⲀϨϮ.

23 ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲞⲨⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲒⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲞⲘⲞⲤ ϮⲞⲨⲂⲎⲞⲨ.

The Armor of God (COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT)

Armor of God 2d

COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT

Ephesians 6:10-18

10 ϪⲒⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲘϬⲞⲘ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ϨⲘ ⲠⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲈϤϬⲞⲘ.

11 ϮϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲠⲀⲚϨⲞⲠⲖⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲚ ⲚⲔⲞⲦⲤ ⲘⲠⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ.

12 ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲚⲘⲒϢⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲤⲚⲞϤ ϨⲒ ⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲔⲞⲤⲘⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲈⲒⲔⲀⲔⲈ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

13 ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϪⲒ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲦⲠⲀⲚϨⲞⲠⲖⲒⲀ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲐⲞⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϪⲈⲔ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲦⲀϪⲢⲞ.

14 ⲀϨⲈⲢⲀⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϬⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲎⲢ ⲈⲦⲈⲦⲚϮⲠⲈ ϨⲚ ⲦⲘⲈ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϮ ϨⲒⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠϨⲰⲔ ⲚⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ.

15 ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲰⲦϨ ⲚⲚⲈⲦⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲂⲦⲈ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ

16 ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲘⲠⲈⲐⲨⲢⲰⲚ ⲚⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲚⲀϢϬⲘϬⲞⲘ ⲚϨⲎⲦϤ ⲈⲈϢⲘⲤⲞⲦⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲈⲦϪⲈⲢⲞ.

17 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚϪⲒ ⲚⲦⲠⲈⲢⲒⲔⲈⲪⲀⲖⲀⲒⲀ ⲘⲠⲞⲨϪⲀⲒ. ⲀⲨⲰ ⲦⲤⲎϤⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

18 ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ϢⲖⲎⲖ ⲚⲒⲘ ϨⲒ ⲤⲞⲠⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲞⲨϢⲎ ⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ⲈⲠⲀⲒ ϨⲚ ⲤⲢϤⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲚ ⲤⲞⲠⲤ ⲚⲒⲘ ϨⲀ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

The Armor of God (COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT)

Armor of God 2d

COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT

Ephesians 6:10-18

10 ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲀⲘⲀϨⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈϤϪⲞⲘ.

11 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲒ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲒϦⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲔⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ.

12 ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲈⲚϮ ϢⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲤⲀⲢⲜ ϨⲒ ⲤⲚⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲬⲀⲔⲒ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ.

13 ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒϦⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ.

14 ⲞϨⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϦⲎⲔ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚϮⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲒ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϮϦⲈⲖⲒⲂϢ ⲚⲦⲈϮⲆⲒⲔⲈⲞⲤⲨⲚⲎ.

15 ⲘⲀ ⲠⲒⲐⲰⲞⲨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲤⲞⲂϮ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ

16 ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒϢⲈⲂϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲰϢⲈⲘ ⲚⲚⲒⲤⲞⲐⲚⲈϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲘⲈϨ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ.

17 ⲞⲨⲞϨ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϮⲠⲈⲢⲒⲔⲈⲪⲀⲖⲈⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲎϤⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲦⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ.

18 ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲰⲂϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲢⲰⲒⲤ ⲈⲪⲀⲒ ϦⲈⲚⲘⲞⲨⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲰⲂϨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ.

The Armor of God (COPTIC: Bible NT)

Armor of God 2d

COPTIC: Bible NT

Ephesians 6:10-18

10 ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ.

11 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓϧⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ.

12 ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲛϯ ϣⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

13 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϧⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

14 ⲟϩⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϧⲏⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϯⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϯϧⲉⲗⲓⲃϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ.

15 ⲙⲁ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

16 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲃϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲱϣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲟⲑⲛⲉϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

17 ⲟⲩⲟϩ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ.

18 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲱⲃϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲙⲟⲩⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲱⲃϩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

God’s Love (COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT)

Jesus-and-Earth

COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT

John 3:16

16 ΤΑΙ ΓΑΡ ΤΕ ΘΕ ΕΝΤΑ ΠΝΟΥΤΕ ΜΕΡΕ ΠΚΟСΜΟС. ϨШСΤΕ ΠΕϤϢΗΡΕ ΝΟΥШΤ ΑϤΤΑΑϤ ϪΕΚΑΑС ΟΥΟΝ ΝΙΜ ΕΤΠΙСΤΕΥΕ ΕΡΟϤ ΝΝΕϤϨΕ ΕΒΟΛ ΑΛΛΑ ΕϤΕϪΙ ΝΟΥШΝϨ ϢΑ ΕΝΕϨ.

The Beatitudes (COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT)

Beatitudes

COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT

Matthew 5:3-12

3 ϪΕ ΝΑΙΑΤΟΥ ΝΝϨΗΚΕ ϨΜ ΠΕΠΝΕΥΜΑ ϪΕ ΤШΟΥ ΤΕ ΤΜΝΤΡΡΟ ΝΜΠΗΥΕ.

4 ΝΑΙΑΤΟΥ ΝΝΕΤΡϨΒΒΕ ϪΕ ΝΤΟΟΥ ΝΕΤΟΥΝΑСΠСШΠΟΥ.

5 ΝΑΙΑΤΟΥ ΝΝΡΜΡΑϢ ϪΕ ΝΤΟΟΥ ΝΕΤΝΑΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙ ΜΠΚΑϨ.

6 ΝΑΙΑΤΟΥ ΝΝΕΤϨΚΑΕΙΤ ΕΤΟΒΕ ΝΤΔΙΚΑΙΟСΥΝΗ ϪΕ ΝΤΟΟΥ ΝΕΤΝΑСΕΙ.

7 ΝΑΙΑΤΟΥ ΝΝΝΑΗΤ ϪΕ ΝΤΟΟΥ ΝΕΤΟΥΝΑΝΑ ΝΑΥ.

8 ΝΑΙΑΤΟΥ ΝΝΕΤΟΥΑΑΒ ϨΜ ΠΕΥϨΗΤ ϪΕ ΝΤΟΟΥ ΝΕΤΝΑΝΑΥ ΕΠΝΟΥΤΕ.

9 ΝΑΙΑΤΟΥ ΝΝΡΕϤΡΕΙΡΗΝΗ ϪΕ ΝΤΟΟΥ ΝΕΤΟΥΝΑΜΟΥΤΕ ΕΡΟΟΥ ϪΕ ΝϢΗΡΕ ΜΠΝΟΥΤΕ.

10 ΝΑΙΑΤΟΥ ΝΝΤΑΥΠШΤ ΝСШΟΥ ΕΤΒΕ ΤΔΙΚΑΙΟСΥΝΗ ϪΕ ΤШΟΥ ΤΕ ΤΜΝΤΡΡΟ ΝΜΠΗΥΕ.

11 ΝΑΙΑΤΤΗΥΤΝ ΕΥϢΑΝΝΕϬΝΕϬΤΗΥΤΝ. ΝСΕΠШΤ ΝСШΤΝ. ΝСΕϪΕϨШΒ ΝΙΜ ΕΘΟΟΥ ΕϨΟΥΝ ΕΡШΤΝ ΕΥϪΙϬΟΛ ΕΡШΤΝ ΕΤΒΗΗΤ.

12 ΡΑϢΕ ΝΤΕΤΝ ΤΕΛΗΛ ϪΕ ΠΕΤΝΒΕΚΕ ΝΑϢШϤ ϨΡΑΙ ϨΝ ΜΠΗΥΕ. ΤΑΙ ΓΑΡ ΤΕ ΘΕ ΝΤΑΥΠШΤ ΝСΑΝΕΠΡΟΦΗΤΗС ΕΤϨΑΤΕΤΝϨΗ.