The Armor of God (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 În concluzie, întăriți-vă în Domnul și în marea Lui putere!

11 Îmbrăcați-vă cu întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteți rezista uneltirilor Diavolului.

12 Căci lupta noastră nu este împotriva oamenilor, ci împotriva conducătorilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat și împotriva forțelor spirituale rele din locurile cerești.

13 De aceea, luați întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteți rezista când va veni ziua cea rea și să puteți rămâne în picioare după ce veți fi învins totul.

14 Rămâneți tari! Legați-vă la brâu cureaua adevărului! Puneți-vă platoșa dreptății!

15 Încălțați-vă cu promptitudinea de a anunța vestea bună a păcii cu Dumnezeu!

16 Mai presus de acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile în flăcări ale Celui Rău.

17 De asemenea, luați coiful mântuirii și sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18 Rugați-vă prin Duhul ori de câte ori aveți ocazia, făcând tot felul de cereri și rugăciuni. Ținând cont de acest lucru, trebuie să fiți pregătiți tot timpul și să continuați să vă rugați mereu pentru toți sfinții.

Advertisements

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia Cornilescu 1924)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia Cornilescu 1924

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.

11 Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.

12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

13 De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.

14 Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,

15 având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.

16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMÂNĂ: Biblia Cornilescu 1921)

ROMÂNĂ: Biblia Cornilescu 1921

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.

11 Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.

12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

13 De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.

14 Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,

15 având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.

16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009)

Armor of God 2d

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 În rest, fiţi tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui.

11 Îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista uneltirilor Diavolului.

12 Fiindcă lupta noastră nu este împotriva sângelui şi a trupului, ci împotriva stăpânirilor duhurilor, a autorităţilor îngereşti, a puternicilor acestei lumi a întunericului, a duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

13 De aceea, luaţi armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce veţi fi învins tot, să rămâneţi în picioare.

14 Prin urmare, staţi pregătiţi, cu mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii

15 şi încălţaţi, gata pentru vestirea evangheliei păcii.

16 Luaţi întotdeauna cu voi scutul credinţei, ca să puteţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui Rău.

17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.

18 În toate rugăciunile şi cererile voastre, rugaţi-vă în Duhul, mereu. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa, rugându-vă pentru toţi sfinţii.

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versuri 2014)

Armor of God 2d

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versuri 2014

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 Încolo, fraților, să știți, Ca-n Domnul, să vă întăriți Și scut, doresc eu, să vă fie, A Lui putere și tărie.

11 Armura, de la Dumnezeu, Pe voi, să o purtați, mereu, Spre-a ține piept, diavolului, Precum și uneltirii lui.

12 Războiul ce-l avem de dat, Acuma nu mai e purtat În contra cărnii trupului – Sau împotriva sângelui – Ci a conducătorilor, Apoi și a domniilor Și-a stăpânirilor pe care, Bezna, în acest veac, le are, Precum și a duhurilor Ce-s ale răutăților Și în locuri cerești doar, stau.

13 De-aceea, acest sfat, vă dau: Armura, de la Dumnezeu, Să o purtați pe voi, mereu, Ca să vă-mpotriviți, cu ea, Când va veni ziua cea rea, Și să rămână fiecare – În felu-acesta – în picioare, După ce fi-va, negreșit, Totul – în urmă – biruit.

14 Mereu, fiți gata, înadins, Cu adevăr fiind încins Mijlocul vostru, iar apoi, Luați și platoșa, pe voi – Cari este a neprihănirii;

15 Călcați, peste întinsul firii, Plini de curaj, neîncetat, Dacă-n picioare v-ați luat – Drept încălțări – râvna pe care A păcii Evanghelie-o are.

16 Deasupra, voi să nu uitați, Scutul credinței, să-l luați, Stingând, cu ajutorul său, Săgețile, de la cel rău.

17 Pe cap, să vă mai puneți voi, Al mântuirii coif apoi, Și-n mâini, sabia Duhului Să fie arma orișicui – Căci ea este acel Cuvânt, Al Dumnezeului Cel Sfânt.

18 Prin Duhul, vă îndemn ca voi Să faceți rugăciuni apoi, Precum și cereri, negreșit. Vreau să vegheați, necontenit, La ce v-am spus și căutați, Ca pentru sfinți, să vă rugați.

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versiune Actualizată 2015)

Armor of God 2d

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versiune Actualizată 2015

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 În concluzie, vă îndemn să vă consolidați spiritual în Stăpân(ul nostru) și să vă bazați pe marea Lui forță.

11 Îmbrăcați toată armura pe care v-o oferă Dumnezeu, ca să puteți rezista stratagemelor diavolului.

12 De fapt, lupta noastră nu este împotriva oamenilor, ci împotriva forțelor demonice exercitate de autoritățile spirituale care stăpânesc lumea acestui secol întunecat. Este vorba despre spiritele rele care există în locurile cerești.

13 Având în vedere această realitate, să luați toată armura pe care (v-)o oferă Dumnezeu, ca să puteți rezista în acea zi rea; și după ce veți fi învins totul, să puteți rămâne în picioare.

14 Deci fiți pregătiți folosind adevărul ca pe o centură și utilizați dreptatea ca apărătoare a pieptului.

15 Pasiunea pentru proclamarea Veștii Bune a păcii să fie „încălțămintea” voastră spirituală.

16 În toate situațiile, folosiți-vă credința ca scut. Cu ea veți putea să opriți efectul săgeților aprinse ale celui rău.

17 Să folosiți salvarea de care beneficiați ca pe un coif; iar sabia voastră să fie Cuvântul lui Dumnezeu, care este opera Spiritului Sfânt.

18 Inspirat de El, să vă rugați mereu, prezentând cererile voastre în tot felul de rugăciuni. Și să practicați permanent rugăciunea pentru toți sfinții.

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Biblia Romano-Catolică 2013)

Armor of God 2d

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Biblia Romano-Catolică 2013

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 În rest, întăriți-vă în Domnul și în fața puterii lui.

11 Îmbrăcați-vă cu armura lui Dumnezeu ca să puteți sta în picioare în fața înșelătoriilor diavolului,

12 căci noi nu avem o luptă împotriva sângelui și trupului, ci împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului, împotriva duhurilor răului care sunt în înălțimi.

13 De aceea, luați armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și, după ce veți fi învins toate, rămâneți în picioare.

14 Așadar, stați drepți, încinși la mijloc cu adevărul și îmbrăcați cu platoșa dreptății,

15 având încălțăminte în picioare, fiind gata pentru evanghelia păcii.

16 Să țineți întotdeauna scutul credinței cu care veți putea stinge săgețile aprinse ale Celui Rău.

17 Luați și coiful mântuirii și sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu.

18 Faceți toate acestea în rugăciuni și cereri în Duh, în orice timp. Pentru aceasta fiți vigilenți și statornici în rugăciune pentru toți sfinții

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată Bible)

Armor of God 2d

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată Bible

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.

11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului.

12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.

13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul.

14 Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii,

15 având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii.

16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.

17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Dumitru Cornilescu Bible)

Armor of God 2d

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Versiunea Dumitru Cornilescu Bible

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.

11 Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea pept împotriva uneltirilor diavolului.

12 Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii și sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sînt în locurile cerești.

13 De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămîneți în picioare, după ce veți fi biruit totul.

14 Stați gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii,

15 avînd picioarele încălțate cu rîvna Evangheliei păcii.

16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.

17 Luați și coiful mîntuirii și sabia Duhului, care este Cuvîntul lui Dumnezeu.

18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții,

The Armor of God – Armura lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Orthodox Bible, 1936)

Armor of God 2d

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Orthodox Bible, 1936

Ephesians (Epistola apostolului Pavel către efeseni) 6:10-18

10 În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui.  

11 Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.  

12 Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.  

13 Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare.  

14 Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii,  

15 Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.  

16 În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.  

17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.  

18 Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.