God’s Love (DHAO: Bible NT)

DHAO: Bible NT

John (Yohanis) 3:16

16 Te Ama Lamatua sue seli dhèu aaꞌi-aaꞌi ètu rai-haha ne. Nèti èèna ka, Na pua Jaꞌa, Ana mesa Na mai, sèna ka dhèu aaꞌi-aaꞌi dhu parcaya Jaꞌa, cèri eele boe nèti Lamatua. Dènge jꞌara ne, rèngu abhu mamuri dhu lèke dhu maꞌète boe.

Advertisements