The Fruit of the Spirit (COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT)

COPTIC, NOVA SAHIDICA: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛϩⲟ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ.

23 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲛⲉϥϣⲱϥ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲓⲧⲉ.

Advertisements

The Fruit of the Spirit (COPTIC, SAHIDIC: Bible NT)

COPTIC, SAHIDIC: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⲠⲔⲀⲢⲠⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲠⲈ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲠⲢⲀϢⲈ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲦⲘⲚⲦϨⲀⲢϢϨⲎⲦ ⲦⲘⲚⲦⲬⲢⲎⲤⲦⲞⲤ ⲠⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ.

23 ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ. ⲦⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲒⲀ. ⲚⲀⲒ ⲚⲦⲈⲒ ⲘⲒⲚⲈ ⲘⲠⲚⲞⲘⲞⲤ ϮⲞⲨⲂⲎⲨ ⲀⲚ.

The Fruit of the Spirit (COPTIC: Bible NT)

COPTIC: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩⲛⲁϩϯ.

23 ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲟⲩⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ ϯⲟⲩⲃⲏⲟⲩ.

The Fruit of the Spirit (COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT)

COPTIC, BOHAIRIC: Bible NT

Galatians 5:22-23

22 ⲠⲞⲨⲦⲀϨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲄⲀⲐⲞⲤ ⲞⲨⲚⲀϨϮ.

23 ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲞⲨⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲒⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲞⲘⲞⲤ ϮⲞⲨⲂⲎⲞⲨ.