The Fruit of the Spirit (COFÁN: Bible NT)

COFÁN: Bible NT

Galatians (Galacia’su) 5:22-23

22 Tsa’ma Chiga Qquendya’pa in’jaensi ñotsse canse’faya’cho tsu qquen: Poiyi’cco a’ima ñotsse in’jan’fa; avujatsse canse’fa; opatsse canse’fa; iyicca’yembe’yi ron’daye atesu’fa; faesuma ñotsse tson’fa; faesuma mende’yepa afe’fa; tisu su’choma tsa’caen tson’fa;

23 patsumbe’yi opatssi’fa; tisu injama’cho, tisu ai’voma tansintsse in’jamba canse’fa. Nane manda’choja se’pimbi tsa’caen canse’faye

Advertisements