God’s Love – Gottes Liebe (GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924)

GERMAN-DEUTSCH: Gruenewald Bibel 1924

John (Johannes) 3:16

16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn hingab, damit, wer immer an ihn glaubt, nicht verlorengehe, vielmehr ewiges Leben habe.

God’s Love – Gràdh Dhè (GÀIDHLIG: Soisgeul Eòin, Eadar-theangachadh Ùr 2010)

GÀIDHLIG: Soisgeul Eòin, Eadar-theangachadh Ùr 2010

John (Eoin) 3:16

16 “Oir is ann mar seo a ghràdhaich Dia an saoghal: gun tug e aon-ghin Mhic fhèin, airson ‘s, ge b’ e a chreideas ann, nach tèid a sgrios ach gum bi a’ bheatha shìorraidh aige.

God’s Love – Gràdh Dhè (GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig NT 2017

John (Soisgeul Eoin) 3:16

16 Oir is ann mar sin a ghràdhaich Dia an saoghal (1 Eòin 4:9-11, 19), gun tug e a aon-ghin Mhic fhèin, a‑chum is ge bè neach a chreideas ann, nach sgriosar e, ach gum bi a’ bheatha shìorraidh aige.

God’s Love – Gràdh Dhè (GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992)

GÀIDHLIG: Am Bìoball Gàidhlig 1992

John (Soisgeul Eoin) 3:16

16 Oir is ann mar sin a ghràdhaich Dia an saoghal, gun tug e a aon-ghin Mhic fhèin, a‑chum is ge bè neach a chreideas ann, nach sgriosar e, ach gum bi a’ bheatha shìorraidh aige.

God’s Love – L’amour de Dieu (FRENCH-FRANÇAIS: Bible David Martin 1844)

FRENCH-FRANÇAIS: Bible David Martin 1844

John (Jean) 3:16

16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

God’s Love – L’amour de Dieu (FRENCH-FRANÇAIS: Bible King James Française 2006)

FRENCH-FRANÇAIS: Bible King James Française 2006

John (Jean) 3:16

16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

God’s Love – L’amour de Dieu (FRENCH-FRANÇAIS: Bible David Martin 1707)

FRENCH-FRANÇAIS: Bible David Martin 1707

John (Jean) 3:16

16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.