The Beatitudes – A Nyolc Boldogság (HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT)

HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT

Matthew (Az Örómhír Máté Szerint) 5:3-12

3 „Boldogok a Szellem által a szegények, mert övék a mennyek királyi uralma!

4 Boldogok, akik sírnak, mert meg fogják bátorítani őket!

5 Boldogok a szelídek, mert örökrészül fogják kapni a földet!

6 Boldogok azok, akik az igazságosságra éheznek és szomjaznak, mert majd kielégítik őket!

7 Boldogok a könyörülők, mert rajtuk is könyörülni fognak!

8 Boldogok a tisztaszívűek, mert látni fogják az Istent.

9 Boldogok a békességet készítők, mert majd Isten fiainak hívják őket!

10 Boldogok azok, akiket az igazságosságért üldöznek, mert övék a mennyek királyi uralma!

11 Boldogok lesztek, még ha gyaláznak is titeket, ha énérettem üldöznek, és hazugul mindenféle rosszat mondanak majd ellenetek!

12 Örüljetek, ujjongjatok ilyenkor, mert nagy a béretek a mennyekben! Hiszen már a prófétákat is így üldözték, akik előttetek éltek!

Advertisements

The Beatitudes – A nyolc boldogság (HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014)

HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014

Matthew (Máté) 5:3-12

3 Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.

4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.

6 Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.

7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.

9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.

10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

11 Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.

12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.

The Beatitudes (HARUAI: Bible NT)

HARUAI: Bible NT

Matthew (Matiu) 5:3-12

3 Nöbö mö bla, an nöbö mö waiö yöi, God nuŋwör anɨŋ rɨ nöiönɨŋö, rön, God nugwo yad nugwöñ bla, God ñɨgö pön mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö nugwidɨx mɨjön makwam, ñɨŋ mɨ wahax pɨmɨdɨŋ.

4 Nöbö mö immɨdöi bla, God ñɨgö yad pön makwam, ñɨŋ mɨ wahax pɨmɨdɨŋ.

5 Nöbö mö höimöliö tar mɨdöi bla, ñɨŋ mögörɨb il kɨ pöñ makwam, ñɨŋ mɨ wahax pɨmɨdɨŋ.

6 Nöbö mö, God yadöŋ mag akwör cɨnɨŋö, rön, nugwöi bla, God ñɨgö nugwidɨx mɨjön makwam, ñɨŋ mɨ wahax pɨmɨdɨŋ.

7 Nöbö mö bli ñɨŋ nöbö mö bli uliöxön pɨ ösös rɨ ri aböñ aku, God ñɨgö paiŋö algör ör uliöxön pɨ ösös rɨ ri abön makwam, ñɨŋ mɨ wahax pɨmɨdɨŋ.

8 Nöbö mö God nugwo rɨb paŋyöbö iör yöx nugwöi bla, God nugwo nugwöñ makwam, ñɨŋ mɨ wahax pɨmɨdɨŋ.

9 Nöbö mö nugwöña, nöbö mö bli nuö pɨlön rɨmɨjöñ aku, ñɨŋ hön yajöña, “Ñɨŋ mag akuyöbö almɨjeñ, tar mɨjne,” rön, wöhö cöñ akuyöbö, God ñɨgö halöu ha nɨ bɨlɨm, me cön, makwam, ñɨŋ mɨ wahax pɨmɨdɨŋ.

10 Nöbö mö ñɨŋ God rɨg yad mag akwör cɨnɨŋö, rön, rɨmɨdɨŋ, nöbö mö bli ñɨgö rɨ gwogwam rɨmɨjöñ aku, God ñɨgö pön mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö nugwidɨx mɨjön makwam, ñɨŋ mɨ wahax pɨmɨdɨŋ.

11 “Nöbö mö piaku, ñɨgö Jisas nöbö mö nuŋ bɨlɨm me rön rɨ gwogwam rön, inakmönö hörön, yad höimöuöñ aku, ñɨŋ mɨ ödöriö wahax pöña.

12 Maduar God mönö yadɨb nöbö akuyöbö ñɨgö kwo paŋ mag akwör rɨmä. Makwam, ñɨŋ algön nör rɨmɨjöñ aku, rɨb diba yöxmɨjeñ; God ana mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö pɨ ösös rɨ ri abönɨŋö, rön kwönö, ñɨŋ mɨ ödöriö wahax pɨnö,” röŋa.

The Beatitudes (GUARANI, EASTERN BOLIVIAN: Bible with DC)

GUARANI, EASTERN BOLIVIAN: Bible with DC

Matthew (San Mateo) 5:3-12

3 “Oyerovia ko jókuae iporiau iyeupe Tumpa kotɨ vae reta. Echa jae reta imbae ko araɨgua mborookuaía.

4 Oyerovia ko ipɨatɨtɨ vae reta. Echa Tumpa ombopɨakatu retata.

5 Oyerovia ko oñemomichi vae reta. Echa Tumpa omeeta chupe reta kuae ɨvɨ imbaerä.

6 Oyerovia ko yɨmbɨaɨ jare iɨuve rami mbaejupi re vae reta. Echa Tumpa omeeta chupe reta.

7 Oyerovia ko jókuae iporoparareko vae reta. Echa Tumpa oiparareko retata. 

8 Oyerovia ko jókuae ipɨa ikɨambae vae reta. Echa oecha retata Tumpa.

9 Oyerovia ko oyapo mbɨakatu vae reta. Echa Tumpa jeita chupe reta: Pe ko jae cheraɨ reta.

10 Oyerovia ko jupi vae oyapo jeko pegua oiporara vae reta. Echa jae reta imbae ko araɨgua mborookuaía.

11 Peyeroviaño, chereko pegua ïru vae reta jei ikavimbae peve yave, jare oiporarauka peve jare jei oipotagüe ikavimbae iyapu reve pekotɨ yave.

12 Peyerovia yae, echa Tumpa güɨnoi ara pe mbae ikavigüe yae pembaerä. Echa jökorai ko oiporarauka ñeemombeúa reta tenonde rupi ma yogüɨreko pegüi vae pe.

The Beatitudes (GUARANI, WESTERN BOLIVIAN: Bible NT)

GUARANI, WESTERN BOLIVIAN: Bible NT

Matthew (San Mateo) 5:3-12

3 Jei chupe reta: —Tuyerovia icoi Tumpa ueca vae reta. Echa’ã Tumpa umeeta chupe reta yugüɨreco vaerã mboroyocuia ara pegua pe —jei—.

4 Tuyerovia ipɨatɨtɨ vae reta. Echa’ã Tumpa umbɨpɨacatuta reta —jei—.

5 Tuyerovia uñemɨmichi vae reta. Echa’ã Tumpa umeeta chupe reta ɨvɨ imbaerã —jei—.

6 Tuyerovia iquɨrẽɨ jupi vae uyapo vae reta. Echa’ã Tumpa umbujupita reta —jei—.

7 Tuyerovia ĩru vae reta uiparareco vae reta. Echa’ã Tumpa uipararecota reta —jei—.

8 Tuyerovia ipɨa iquɨa mbae vae reta. Echa’ã uechata reta Tumpa —jei—.

9 Tuyerovia ĩru vae reta umbɨpɨacatu vae reta. Echa’ã Tumpa jeita chupe reta: ‘Pe co jae cheraɨ reta’ —jeita, jei—.

10 Tuyerovia jupi vae uyapo ramo ĩru vae reta icavi mbae vae uyapo chupe vae reta. Echa’ã Tumpa umeeta chupe reta yugüɨreco vaerã mboroyocuia ara pegua pe —jei—.

11 Ĩru vae reta jeita icavi mbae vae peve jare uyapota icavi mbae vae peve. Ipotave icavi mbae vae jeita pecotɨ iyapu reve, pe reta cherau ramo. Ẽrei piyeroviaño peĩ —jei—.

12 Piyerovia ete. Echa’ã Tumpa güɨnoi ara pe mbae icavi ete vae pembaerã. Echa’ã jae reta itenondegua reta uyapo cua nunga icavi mbae vae Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta pe —jei—.

The Beatitudes (GUARANI, WESTERN BOLIVIAN: Bible, Partial OT)

GUARANI, WESTERN BOLIVIAN: Bible, Partial OT 

Matthew (San Mateo) 5:3-12

3 “Uyekoueteta ñonoï kuri ikoi Tumpa kotɨ wae reta. Echa’ä jae reta ñonoïta Tumpa ndiwe jae oï ma yawe opaete wae imburuwicha wasurä jaeño mái pewa.

4 Jare uyekoueteta ñonoï wi ipɨatɨtɨ wae reta. Echa’ä Tumpa umbɨpɨakatuta oï reta kuri.

5 Jare uyekoueteta ñonoï wi uyembutuicha mbae wae reta. Echa’ä Tumpa umeeta oï chupe reta kuri opaete kua ɨwɨ jae reta imaerä.

6 Jare uyekoueteta ñonoï wi opaete kía kía uipotaete iko Tumpa jowai jeko mbae wae reta. Echa’ä Tumpa umeeta chupe reta mbaepuere jukuärái yureko reta waerä.

7 Jare uyekoueteta ñonoï wi japicha uiparareko wae reta. Echa’ä Tumpa uipararekota umae jese reta wi.

8 Jare uyekoueteta ñonoï wi jokua ipɨa ikɨa mbae ñonoï Tumpa kotɨ wae reta. Echa’ä jae reta uechata oï Tumpa.

9 Jare uyekoueteta ñonoï wi jokua upurumbɨpɨakatu wae reta. Echa’ä Tumpa jeita chupe reta: ‘Cheraɨ jare cherayɨ reta.’

10 Jare uyekoueteta ñonoï wi jokua uiporara wae reta ikawi wae uyapo wae jeko pewa. Echa’ä jae reta ñonoïta Tumpa ndiwe jae oï ma yawe opaete wae imburuwicha wasurä jaeño mái pewa.”

11 “Jare pe reta perowia cheré ramo, ïru wae reta uiporarakata oï pewe jare jeita mbaembae kachi wae pekotɨ. Ipotawe ikawi mbae wae jeita reta pekotɨ iyapu rewe. Erëi jukuärái uyapo reta pewe yawe, piyekouete peï.

12 Echa’ä Tumpa umɨñatimata oï pewe ara pe opaete mbaembae piporara wae rupi. Jáeramo piyerowiaete jare pepɨakatu jukuärái piporara yawe. Añetete jukuärái Tumpa iñee arakae umɨmbeu wae reta uiporara wi ïru wae reta ipo pe,” jei chupe reta.

The Beatitudes – οι Μακαρισμούς (GREEK-ελληνικά: Family 35 Bible NT)

GREEK-ελληνικά: Family 35 Bible NT

Matthew (Κατά Ματθαιον) 5:3-12

3 μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

4 μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται

5 μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην

6 μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται

7 μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηθησονται

8 μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον θεον οψονται

9 μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι θεου κληθησονται

10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

11 μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον ρημα καθ υμων ψευδομενοι ενεκεν εμου

12 χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων

The Beatitudes – οι Μακαρισμούς (GREEK-ελληνικά: Antoniades Patriarchal Edition Bible NT 1904-1912)

GREEK-ελληνικά: Antoniades Patriarchal Edition Bible NT 1904-1912

Matthew (Κata Μatθaiοn) 5:3-12

3 μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

4 μακαριοι οι πενψουντες οτι αυτοι παρακληψησονται

5 μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην

6 μακαριοι οι πεινωντες και διθωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασψησονται

7 μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηψησονται

8 μακαριοι οι καψαροι τη καρδια οτι αυτοι τον ψεον οθονται

9 μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι ψεου κληψησονται

10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων

11 μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον ρημα καψ υμων θευδομενοι ενεκεν εμου

12 χαιρετε και αγαλλιασψε οτι ο μισψος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων

The Beatitudes – Die Seligpreisungen (GERMAN-DEUTSCH: Pennsylvania German – Pennsilfaanisch Deitsch Bibel)

GERMAN-DEUTSCH: Pennsylvania German – Pennsilfaanisch Deitsch Bibel

Matthew (Matthäus) 5:3-12

3 “Ksaykend sinn selli vo oahm sinn im geisht. Es Kaynich-Reich fumm Himmel is iahres.

4 Ksaykend sinn selli vo dreebsawl henn. Si zayla gedraysht vadda.

5 Ksaykend sinn selli vo daymeedich sinn. Di eaht zayld iahra sei.

6 Ksaykend sinn selli vo hungahrich un dashtich sinn fa di gerechtichkeit. Si zayla satt vadda.

7 Ksaykend sinn selli vo bamhatzich sinn. Si zayla bamhatzichkeit greeya.

8 Ksaykend sinn selli vo reini hatza henn. Si zayla Gott sayna.

9 Ksaykend sinn selli vo fridda shaffa. Si zayla Gott sei kinnah kaysa vadda.

10 Ksaykend sinn selli vo fafolkt vadda fa di sayk funn gerechtichkeit. Es Kaynich-Reich fumm Himmel is iahres.

11 Ksaykend sind diah vann leit eich fashpodda un fafolka, un alli sadda evili leeya sawwa veyyich eich veil diah miah nohch kummet.

12 Froiyet eich un seind oahrich fraylich. Eiyah fadeensht im Himmel zayld grohs sei, fa si henn di brofayda aw fafolkt, vo do voahra eb diah.”

The Beatitudes (GHALE, SOUTHERN: Bible NT)

GHALE, SOUTHERN: Bible NT

Matthew (मत्ती) 5:3-12

3 “आत्माने चीद क्‍यूरब मीयूदे असी प्रेक्‍क्‍य, चेनेयलो स्वर्गजे राज्‍य हम्‍बयूजेने ख्‍यङ्।

4 शोक् चेब मीयूदे असी प्रेक्‍क्‍य, चेनेयलो हम्‍बयूदे सेम्ने सान्त्वना प्रेक्‍क्‍य।

5 चीद क्‍यूरब मीयूदे असी प्रेक्‍क्‍य, चेनेयलो हम्‍बयूदे पृथ्वीजे हक प्रेक्‍क्‍य।

6 धार्मिकताजे लागि ठेब मेस्‍ये क्‍यू फैप्र क्‍यूरब मीयूदे असी प्रेक्‍क्‍य, चेनेयलो थमयूजे इच्छा पूरा क्यूक्‍क्‍य।

7 दया चेब मीयूदे असी प्रेक्‍क्‍य, चेनेयलो थमयूदे दया प्रेक्क्य।

8 शुद्ध सेम् ख्‍यब मीयूदे असी प्रेक्‍क्‍य, चेनेयलो थमयूदे परमेश्‍वरने तङ्क्‍य।

9 थून्ला चीम्‍मेब मीयूदे असी प्रेक्‍क्‍य, चेनेयलो थमयूने परेमेश्‍वरजे च-चीमीयू यीय।

10 धार्मिकताजे लागि सतनम् भोक्‍तेब मीयूदे असी प्रेक्‍क्‍य, चेनेयलो स्वर्गजे राज्‍य थमयूजेने ख्‍यङ्।

11 “नमयूदे असी प्रेक्‍क्‍य, कन्‍छ्वाब ङैजे कारण मीयूदे नमयूजे न पूक्‍क्‍य, सतनम् चीक्‍क्‍य, मेस्‍ये लूच्‍च क्‍यम्‍देबे नमयूजे विरुद्धने पीरीपीरीजे अन्ज्‍य पो यीय।

12 हन्‍छ्वाब तङ्, मेस्‍ये बेस्‍से सूग्, चेनेयलो स्वर्गने नमयूजे इनाम केन् क्‍यूक्क्‍य। चेनेयलो येर्‌बेने नमयूयली खूम्‍जे अगमवक्तायूने थमयूदे सतनम् चे ख्‍य।