The Fruit of the Spirit (ROVIANA: Bible)

ROVIANA: Bible

Galatians (Qalesia) 5:22-23

22 Ba sa vuana sa Maqomaqo Hope pa tinoa tie si na tataru, na qinetuqetu, na binule, na ṉinoṉo, na tataru vatukana, na lineana, na tinaronue,

23 na vinapepekae, meke na tinuqe pule. Sari na tiṉitoṉa gua hire si loke tinarae hukati.

Advertisements

The Armor of God (ROVIANA: Bible)

ROVIANA: Bible

Ephesians (Episasi) 6:10-18

10 Ego, vina betobeto si mi koa va ṉiṉira koasa mia sinoto koasa Baṉara, meke koa sa Nana ṉiniraṉira lavata.

11 Mi va sagei sari doduru poko varipera saripu ponini gamu sa Tamasa, pude mi turu va ṉiṉira meke varipera koari na tinoketoke sekesekeidi tanisa Devolo sapu se Setani.

12 Sina lopu varipera la pa tie si gita, ba koari soku tomate kaleadi na ṉiṉiradi pa galegalearane meke pa maṉauru, sari na binalabala huporodi, meke sari na ṉiniraṉira kaleadi, meke sari na tomate kaleadi pu vahesi rina tie koari na rane kaleadi hire.

13 Ke mi va sage betoi sari na poko varipera te Tamasa, meke be pana raza mae sa kinaleana, si lopu kaqu boka va rizu gamu sa kana si gamu; meke sipu ele tavete betoi gamu sari doduru gua pu bokai gamu, si kaqu turu hola pa minataqara si gamu.

14 Ke sipu ele va sage betoi gamu sari na poko varipera, si mi turu va nabu. Mi dokoho nia sa hinokara, mi va sagea sa poko raqaraqa tana tinoṉoto.

15 Mi va namanama pude tozia sa Inavoso Leana tanisa binule, kekeṉoṉo guana va sagei sari na mia buti.

16 Pa doduru totoso si mi paleki sari na mia lave rinaṉeraṉe, pude boka kasi pani gamu sari na tupi huruṉudi pu gona ni e Setani, sapu sa ṉatina sa kinaleana.

17 Mi va hakea sa toropae varipera tanisa tinaharupu, mamu vagia sa magu varipera tanisa Maqomaqo Hope, sapu sa zinama te Tamasa.

18 Mi varavara doduru totoso pa tinuraṉa tanisa Maqomaqo Hope, meke pa doduru mia vinaravara, si mi tepa sa tinokae te Tamasa. Pa ginugua asa, si mi koa va namanama, mamu lopu makudo varavara toka ni sari doduru tie te Tamasa.

The Lord is my Shepherd (ROVIANA: Bible)

ROVIANA: Bible

Psalms (Sam) 23

1 Zihova tugo sa qua Sepati, lopu kaqu ehaka nia rau si keketoṉa.

2 Va eko au Sa pa duduli buma, meke turaṉau Sa pa kolo bulebulena.

3 Va ṉiṉira ia Sa sa maqomaqoqu, turaṉau Sa koari na siraṉa tana tinoṉoto pa vina lavatana sa pozana Sa.

4 Be ene si rau pa korapa lolomo hupohuporona vasina tata sa minate, ba lopu kaqu matagutu si rau sina koa turaṉau Goi. Sa Mua hodu meke na tinokae si va manotau koari na totoso tasuna.

5 Va nama poni nau Goi sa gequ ginani pa kenudi rina qua kana. Lumulumua Goi sa batuqu, siṉi ta luluapae sa qua sisiovoana.

6 Gilania rau sapu sa Mua lineana na tinokae mo si kaqu luli au ninae rane pa qua tinoa, meke kaqu koa si rau pa vetu te Zihova ninae rane ka rane.

The Beatitudes (ROVIANA: Bible)

ROVIANA: Bible

Matthew (Matiu) 5:3-12

3 “Tamanae tugo sari na tie sapu malohoro pa dia tinoa maqomaqo, sina tadirini tugo sa binaṉara pa Maṉauru.

4 Tamanae tugo sari na tie pu talotaṉa, sina kaqu va manoti Tamasa si arini.

5 Tamanae tugo saripu va pepekae puleni pa dia tinoa, ura kaqu na dia tinago sa popoa pepeso.

6 Tamanae tugo saripu ovia na memeha nia sa tinoṉoto, ura kaqu vagia rini gua sapu okoro nia rini.

7 Tamanae tugo saripu tataru ni meke taleoso ni sari votiki tie, ura kaqu tataru ni, na taleoso ni Tamasa si arini.

8 Tamanae tugo saripu via pa bulodi, ura arini tugo si kaqu dogoria sa Tamasa.

9 Tamanae tugo saripu varibule ni sari na tie, ura kaqu poza ni tuna soti sa Tamasa si arini.

10 Tamanae tugo saripu ta ṉoṉovala sina tavetia rini sa hiniva te Tamasa, ura tadirini tugo sa Binaṉara Maṉauru.

11 Tamanae tugo si gamu pana zama ṉoṉovala gamu ri na tie, meke zutu kokohani gamu rini koari doduru ginugua pa mia linuliqu Rau.

12 Mi koa qetuqetu, sina noma hola sa mia pinia pa Maṉauru, ura ṉoṉovala guni tugo rini sari na poropita pukerane.

The Ten Commandments (ROVIANA: Bible)

ROVIANA: Bible

Exodus (Ekisidasi) 20:3-17

3 Loke Tamasa si kaqu vahesia gamu ba Arau mo.

4 Lopu kaqu taveti gamu kinehadi sari na tiṉitoṉa pa maṉauru meke pa pepeso babe pa korapa kolo.

5 Lopu kaqu todoṉo nia na vahesia gamu si keke beku, ura Arau se Zihova sa mia Tamasa sina Tamasa kono si Rau, meke lopu va malumu gamu Rau pude vahesi sari kaiqa tamasa pule. Kaqu va kilasi Rau si arini pu kana Au meke sari na dia pinodopodo kamoa ka ṉeta meke made sinage.

6 Ba kaqu tataru ni Rau sari na tina sinage na sage saripu tataru nau na va tabei sari na Qua tinarae.

7 Meke mu poza kokoha nia pa tinokotokoro sa pozaqu, ura kaqu va kilasia Arau Zihova, sa mua Tamasa, sa tie sapu poza hoboro nia ginugua seana sa pozaqu.

8 Mu kopu nia na va madia goi sa rane Sabati.

9 Koari ka onomo rane si kaqu taveti gamu sari na mia tinavete,

10 ba sa rane vina zuapa, si na rane magogoso sapu ele va madia Rau. Koasa rane asa si loke tie si kaqu tavetavete: agoi, sari na tumu, sari na mua kurukuru, babe sari na tie karovodi saripu koa pa mua popoa.

11 Ura koari ka onomo rane si tavetia Arau e Zihova sa pepeso, sa maṉauru, sa lamana, meke sari doduru likakalae koa rini, ba pa rane vina zuapa si magogoso si Rau. Gua asa si va hopea Rau sa rane Sabati meke va madia Rau si asa.

12 Mu va lavatia sa tamamu meke sa tinamu, gua asa si kote koa va gelenae si goi pa popoa sapu kaqu poninigo Rau.

13 Meke mu variva mate.

14 Meke mu barabarata.

15 Meke mu hiko.

16 Meke mu zutu kokoha ia si keke tie.

17 Meke mu okoro nia goi sa vetu tanisa keke tie, sa nana barikaleqe, sari nana pinausu koreo na vineki, sari nana kurukuru, meke sari nana doṉ’ki, babe kaiqa toṉa pule saripu tagoi sa tie.”

The Lord’s Prayer (ROVIANA: Bible)

ROVIANA: Bible

Matthew (Matiu) 6:9-13

9 Ke mi varavara gua hie si gamu: Tamamami pa Maṉauru, Mani tava lavata sa Pozamu Hopena,

10 va mae ia koa gami sa Butubutu Binaṉara Tamugoi, Mua hiniva sapu tavetia Agoi pa Maṉauru, si Mu guni nia tu Goi koa gami pa pepeso.

11 Mu ponini gami ginani ṉinoroi meke ninae rane.

12 Mu taleosoni gami koari na mami sinea, gua sapu taleoso ni gami saripu hoke ṉoṉovala mae koa gami.

13 Mu lopu turaṉa lani gami pa tinoketoke, ba mamu harupu va seu gami koe Setani.

The Fruit of the Spirit (ROTOKAS: Bible NT)

ROTOKAS: Bible NT

Galatians (Galesia) 5:22-23

22 Ari vosa Tugoropato Uraurato vo rugorugooroaro sirova utupavio varao oara kareke piepareve vigei sopaaro-ia. Uva evara oara iava uvuipai ra oiso karekepape, sirao vovou-a vao-ia, ari rorupa vovou-a vao-ia, ari kave vovou-a vao-ia. Oire ra eisi sirova viapau oiso vagevagepavira kasipupavio, vo osa oearovu tauvapasa auepavio, ora varao vearo rugorugooro, ora vao tuuvu vovou rutu oa purapape.

23 Ora vao tapo veripape oiso-ia, opeita oearovivu-ia putepape, ora opeita ora vigei iava vasepape vuri vovouro purapasa. Oire vosa oisi eisi piepari, viapau oiso irai uvuiparoi ra vii togareve reoa vai-ia, vii vao viigoa Tugoropato Uraurato vo vovouaro sirova utupau. Viapau. Aue iava uvare viapau oiso Reo Taisi vo pitupituaro puteparivoi eisi vara sirova utupaoro.

The Fruit of the Spirit (ROTE: Bible NT)

ROTE: Bible NT

Galatians (Galatia) 5:22-23

22 Dede’a nasafali na nae, metema Manetualain Dula Dale na hela-nole hataholi soona, buna-boan nde: ala lasue-lalai ao, ala lamahoko-setelee, ala lanuu dale mana tesa-tamak, ala ta haelai lamanasa, ma ha’da-tataon malole, ala malole lo hataholi fe’ek, ala lilineka,

23 lanuu dale nakaloe-nakadaek, ma ala paleta labe’i ao ina nala tataas esa. Ta hapu agama esa boen, fo hoholo-lalanen ana kena-ka’i dede’ak leo sila kala fa.

The Fruit of the Spirit (ROSSEL: Bible NT)

ROSSEL: Bible NT

Galatians (Nkalásiya) 5:22-23

22 N꞉ii yoo nmî Mî u Ghê Dmi pono a vyápê nyédi, yi nuu ghi dmi numo nódo a ya nyédi, w꞉aa dpo pyw꞉ee ngmê, pi knî yi k꞉ii mb꞉aamb꞉aa ngê nipi a ya nyédi. Lîmîlîmî ngê daa nod꞉enod꞉e nyédi, yi l꞉êê ghi dmi mb꞉aamb꞉aa dé, pi knî ye mb꞉aamb꞉aa ngê a vyuwo nyédi. Daa pi dódó nyédi,

23 daa mbodo ndîî mbodo ndîî nyédi, nuw꞉o dono ka daa ng꞉aa nyédi. Doo u ntââ yinté yéli ye pi daadî kwódu yé.