The Lord is my Shepherd (ROMANY – ANGLOROMANI: Wester Boswell Scripture Selections Bible 1874)

ROMANY – ANGLOROMANI: Wester Boswell Scripture Selections Bible 1874

Psalms 23

1 O Doovel see meero bokorengro so odoi mandi nastís want asova chichi.

2 Yov kairs (kairela) mandi te sov telé adré o chorengri poovyaw. Yov leleth mandi posh-rig o shookár paani.

3 Kairela tatcho to mandi’s meripen, kanna shom mullo. Yov sikereth mandi adré o tatcho drom ajáw Iesko nav’s sake-os.

4 Our. Though mandi peereth adrál o kaulo meripen­-drom, mandi’s kek atrásh of kek wáfedo, for too shan posha mandi. Teero ran, ta teero kosht kairenna yon mandi kooshtoben.

5 Too kairéss a misalli ‘glal mandi, aglál meero wafedo­-folki. Too chivéss tulipen opré meero shoro, ta meero koro nasheth párdal.

6 Tatcho kooshtoben, ta tatcho komoben, wel palla mandi sor o divvuses te meero meriben; ta mandi jivova adré mi Doovelesko kair sor mi meriben.

Advertisements

The Ten Commandments (ROMANY – ANGLOROMANI: Wester Boswell Scripture Selections Bible 1874)

ROMANY – ANGLOROMANI: Wester Boswell Scripture Selections Bible 1874

Exodus 20:3-17

3 Mandi shom teero tatcho Doovel. Kek komeni Doovel’s see tooti talla mandi.

4 Maw kair tooti kek komeni foshono kookelo, na kek pensa waver kova palla lesti ta see adré Duvelesko keri opré, adré o chik talé. Maw pel talé kater lendi. Maw pootch lendi te del toot: variso.

5 Maw pen teero lavyaw kater Iéndi, ‘jaw mandi teero tatcho Doovel shom tatcho Doovel, ta kairova o chavé dooker for o dad’s wafedo-pens ‘jaw door sar o pooro dad’s chavé, ta lenghi chavé tei, so kek nanei komela (komenna) mandi,

6 ta siker komoben kater lendi so komesa (komenna) mandi ta kairesa (kairenna) meero tatcho trad.

7 Maw lel teero Doovel’s nav bonges, jaw mi Doovel kek tilesa (tilela) lesti sor tatcho so lels Iesko nav bonges.

8 Maw bisser te righer tatcho o Kooroko divvus.

9 Shov divvusaw too bootiesa ta kair sor so see tooti te kair, talla o trin

10 ta stor divvus see o tatcho doovel’s kooroko. ‘Dre lesti maw kair komeni booti, too, ta teero chavo, ta teeri chei, ta teero mooshkeni bootiengro, ta teero joovni bootiengro, teeri groovné, ta o gaújo so see adré teero tan.

11 Jaw ‘dré shov divvusáw mi Doovel kedás mi Doovelesko keri, ta o chik, o bauro Iondo paani, ta sor so see adré lesti, ta beshtás talé o trin ta stor divvus ta kedás chichi. Jaw mi Doovel pendás kooshto o trin ta stor divvus ta kedás-les tatcho.

12 Kair kooshtoben kater teero dad ta teeri dei, ‘jaw too jivesa bauro cheerus adre o tern so teero tatcho Doovel dels tooti.

13 Maw too maur.

14 Maw sōv sar gairies talla teero nogo romni. Kek naneí too sōv troostal waver moosh’s romni.

15 Maw too chor.

16 Maw sovlohol bonges aposh o gairé so see posha tooti.

17 Maw too pootch troostal vaniso kova ta nand see teero. Maw kom o moosh’s kair so see posha tooti. Maw kom Iesko romni, na Iesko bootiengro, ta Iesko bootiengri rakli na Iesko mooshkeni groovni, na Iesko meila, na variso kova so see lesti.

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Dar roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunăvoință, bunătate,

23 credincioșie, blândețe, autocontrol. Împotriva unor astfel de lucruri nu există lege.

The Armor of God (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Ephesians (Efeseni) 6:10-18

10 În concluzie, întăriți-vă în Domnul și în marea Lui putere!

11 Îmbrăcați-vă cu întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteți rezista uneltirilor Diavolului.

12 Căci lupta noastră nu este împotriva oamenilor, ci împotriva conducătorilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat și împotriva forțelor spirituale rele din locurile cerești.

13 De aceea, luați întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteți rezista când va veni ziua cea rea și să puteți rămâne în picioare după ce veți fi învins totul.

14 Rămâneți tari! Legați-vă la brâu cureaua adevărului! Puneți-vă platoșa dreptății!

15 Încălțați-vă cu promptitudinea de a anunța vestea bună a păcii cu Dumnezeu!

16 Mai presus de acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile în flăcări ale Celui Rău.

17 De asemenea, luați coiful mântuirii și sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18 Rugați-vă prin Duhul ori de câte ori aveți ocazia, făcând tot felul de cereri și rugăciuni. Ținând cont de acest lucru, trebuie să fiți pregătiți tot timpul și să continuați să vă rugați mereu pentru toți sfinții.

God’s Love – Dragostea lui Dumnezeu (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

John (Ioan) 3:16

16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă.

The Beatitudes – Fericirile (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Matthew (Matei) 6:9-13

3 „Binecuvântați sunt cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!

4 Binecuvântați sunt cei cu inima frântă, căci ei vor fi mângâiați de Dumnezeu.

5 Binecuvântați sunt cei umili, căci ei vor moșteni Țara promisă de Dumnezeu.

6 Binecuvântați sunt cei înfometați și însetați după dreptate, căci ei vor fi pe deplin săturați.

7 Binecuvântați sunt cei miloși, căci lor li se va arăta milă.

8 Binecuvântați sunt cei cu inimile curate, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu.

9 Binecuvântați sunt cei ce fac pace, căci ei vor fi numiți copii ai lui Dumnezeu.

10 Binecuvântați sunt cei tratați rău pentru binele pe care-l fac, căci a lor este Împărăția cerurilor.“

11 Binecuvântați sunteți voi, cei insultați, persecutați și vorbiți de rău pentru că faceți ce este drept.

12 Bucurați-vă, căci răsplata voastră va fi mare în ceruri. Așa au fost persecutați și profeții care au trăit înaintea voastră.

The Lord’s Prayer – Rugăciunea Domnului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Bible 2000

Matthew (Matei) 6:9-13

9 Voi deci așa să vă rugați: «Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințit fie Numele Tău.

10 Vie Împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.

11 Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.

12 Și ne iartă păcatele noastre, așa cum și noi iertăm celor ce au păcătuit față de noi.

13 Și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de Cel Rău.»

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Noul Testament Interconfesional Bible 2009

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Iar rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, binefacerea, credinţa,

23 blândeţea, înfrânarea. Împotriva acestora nu există lege.

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versuri 2014)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versuri 2014

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Acum dar, să cunoașteți voi Și roada Duhului apoi: Doar dragoste ea o să fie, Pace, precum și bucurie Și o răbdare-ndelungată Și bunătate arătată; Credincioșia-n urmă vine, Precum și facerea de bine

23 Și înfrânarea poftelor Și-apoi, blândețea, fraților. În contra lor, se înțelege, Că nu există nici o lege.

The Fruit of the Spirit – Roada Duhului (ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versiune Actualizată 2015)

ROMANIAN-ROMÂNĂ: Biblia în Versiune Actualizată 2015

Galatians (Galateni) 5:22-23

22 Dar „fructul” Spiritului este: dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, generozitate, credință,

23 blândețe, autocontrol. Nu există lege împotriva acestor lucruri!