The Fruit of the Spirit – A Lélek Gyümölcse (HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT)

HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT

Galatians (Pál levele a Galatákhoz) 5:22-23

22 A Szellemnek gyümölcse ellenben: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, jóságosság, derékség, hűség (hit),

23 szelídség, önuralom. Az ilyenek ellen nincs törvény

Advertisements

The Armor of God – Az Isten Páncél (HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT)

HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT

Ephesians (Pál levele az Efézusiakhoz) 6:10-18

10 Egyébiránt tegyetek szert több hatalomra az Úr által és az ő uralkodó ereje által.

11 Öltsétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy hatalmatok legyen megállni a vádló fogásaival szemben,

12 mert a mi küzdelmünk nem vér és hús ellen folyik, hanem a mostani sötétségnek fejedelemségei, fennhatóságai és világuralkodói ellen, a rosszaság szellemi lényei ellen, kik a mennyeiekben vannak.

13 Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ama rossz napon képesek legyetek ellenállni, és miután minden munkátokat elvégeztétek, megállni.

14 Álljatok meg hát! Csípőtöket igazsággal övezzétek fel, öltsétek fel az igazságosság páncélját,

15 Lábatokra húzzátok fel sarunak a békesség örömüzenetének készségét,

16 ragadjátok meg minden esetben a hitnek pajzsát, mellyel ama rossznak tüzes nyilait mind kiolthatjátok.

17 Vegyétek fel a megmenekülés sisakját és mindenféle imádságon és könyörgésen át a Szellem kardját, mely az Isten beszéde.

18 Imádkozzatok minden időben a Szellem által, és evégett virrasszatok teljes állhatatossággal, a szentekért mondott könyörgéssel,

God’s Love – Isten szeretete (HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT)

HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT

John (Az Örómhír János Szerint) 3:16

16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki őbenne hisz, hanem örök élete legyen.

The Beatitudes – A Nyolc Boldogság (HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT)

HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT

Matthew (Az Örómhír Máté Szerint) 5:3-12

3 „Boldogok a Szellem által a szegények, mert övék a mennyek királyi uralma!

4 Boldogok, akik sírnak, mert meg fogják bátorítani őket!

5 Boldogok a szelídek, mert örökrészül fogják kapni a földet!

6 Boldogok azok, akik az igazságosságra éheznek és szomjaznak, mert majd kielégítik őket!

7 Boldogok a könyörülők, mert rajtuk is könyörülni fognak!

8 Boldogok a tisztaszívűek, mert látni fogják az Istent.

9 Boldogok a békességet készítők, mert majd Isten fiainak hívják őket!

10 Boldogok azok, akiket az igazságosságért üldöznek, mert övék a mennyek királyi uralma!

11 Boldogok lesztek, még ha gyaláznak is titeket, ha énérettem üldöznek, és hazugul mindenféle rosszat mondanak majd ellenetek!

12 Örüljetek, ujjongjatok ilyenkor, mert nagy a béretek a mennyekben! Hiszen már a prófétákat is így üldözték, akik előttetek éltek!

The Lord’s Prayer – Az Úr Imája (HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT)

HUNGARIAN-MAGYAR: Biblia Lajos Csia NT

Matthew (Az Örómhír Máté Szerint) 6:9-13

9 Ti hát így imádkozzatok: Mennybéli Atyánk! Megszentelt legyen neved,

10 jöjjön el királyi uralkodásod, történjék meg akaratod, a földön éppúgy, mint a mennyben!

11 Naponkénti kenyerünket add meg ma is!

12 Engedd el tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak!

13 Ne vígy bennünket kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból!

The Fruit of the Spirit – A Lélek Gyümölcse (HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014)

HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014

Galatians (Galata) 5:22-23

22 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,

23 szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

The Armor of God – Az Isten Páncél (HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014)

HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014

Ephesians (Efézus) 6:10-18

10 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.

11 Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.

12 Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

13 Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.

14 Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,

15 sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére.

16 Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.

17 Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.

18 Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért;

God’s Love – Isten szeretete (HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014)

HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014

John (János) 3:16

16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

The Beatitudes – A nyolc boldogság (HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014)

HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014

Matthew (Máté) 5:3-12

3 Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.

4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.

6 Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.

7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.

9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.

10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

11 Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.

12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.

The Lord’s Prayer – Az Úr Imája (HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014)

HUNGARIAN-MAGYAR: Revideált új fordítású Biblia NT 2014

Matthew (Máté) 6:9-13

9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,

10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;

11 mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

13 és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.