The Fruit of the Spirit (FON: Bible)

FON: Bible

Galatians (Galatinu) 5:22-23

22 Lo ɔ́, nǔ e Yɛsinsɛn nɔ ná mɛ ɔ́ wɛ nyí wǎn yíyí, xomɛhunhun, vivo mimɔ, suúluɖíɖó, xomɛnyínyɔ́, ɖagbewiwa, gbejíninɔ,

23 fífá, mɛɖéejíɖuɖe; nǔgbó ɔ́, sɛ́n ɔ́ gbɛ́ nǔ énɛ́ lɛ́ɛ ǎ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s