The Fruit of the Spirit – Ang Bunga ng Espiritu (FILIPINO: Magandang Balita Biblia 2005 – nagwawasto)

FILIPINO: Magandang Balita Biblia 2005 – nagwawasto

Galatians (Mga Taga-Galacia) 5:22-23

22 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan,

23 kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s