The Fruit of the Spirit – Ang Bunga ng Espiritu (FILIPINO: Ang Biblia)

FILIPINO: Ang Biblia

Galatians (Mga Taga-Galacia) 5:22-23

22 Datapuwa’t ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat,

23 Kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s