God’s Love (FAREFARE: Bible NT)

FAREFARE: Bible NT

John (Azã) 3:16

16 Nawẽnnɛ nõŋɛ nẽrsaalba mɛ halɩ, tɩ a tõm a Bi-yẽŋa dũnia zuo, tɩ nẽr-sɛka woo n bɔ ẽ sɩra kãn sã’am, la a wʋn yẽ vɔm n ka ba’asrɩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s