The Fruit of the Spirit (EJAGHAM: Bible NT)

EJAGHAM: Bible NT

Galatians (Ane garasiya, echî) 5:22-23

22 Kən ejímí Obhasi Ebhare Ntʉgantʉ a ri okot, ogyebhá-ḿbə́ŋé, ekone, okə́bhá-ḿbə́ŋé, onobhá-eji, ono etóŋóm, biji ejíghím,

23 oyuŋá-biji asík, a ri biji efiím. Kpe ebhín jə́t nji é sə́re sê nne a kâ yîm iyîm mbí cháŋ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s