The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975)

DUTCH-NEDERLANDS: Willibrordvertaling Bijbel 1975

Psalms (Psalmen) 23

1 De Heer is mijn herder mij zal niets ontbreken.

2 Hij wijst mij te liggen in grazige weiden, Hij voert mij naar wateren der rust.

3 Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen, Hij leidt mij in sporen van waarheid getrouw aan zijn naam.

4 Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezen. Want naast mij gaat Gij, uw stok en uw staf zij doen mij getroost zijn.

5 Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers en zalft met olie mijn hoofd. Mijn beker vloeit over.

6 Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden al de dagen mijns levens. Verblijven mag ik in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s