The Ten Commandments – De Tien Geboden (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Exodus 20:3-17

3 Gij zult geen andere goden nevens mij hebben;

4 gij zult u geen beeld maken, geen gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is;

5 gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en het vierde geslacht mijner haters,

6 maar betoon gunst aan duizenden van wie mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

7 Gij zult den naam van den Heer, uw god, niet misbruiken; want de Heer zal niet ongestraft laten wie zijn naam misbruiken.

8 Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt:

9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk verrichten,

10 maar de zevende dag is rustdag ter ere van den Heer, uw god; dan zult gij generlei werk verrichten, gij, noch uw zoon of dochter, noch uw slaaf of slavin, noch uw vee, noch de vreemde die bij u in uw steden woont.

11 Want in zes dagen heeft de Heer den hemel, de aarde, de zee en alwat daarin is gemaakt, en op den zevenden dag rustte hij; daarom zegende de Heer den sabbatdag en heiligde dien.

12 Eer uw vader en uw moeder; opdat gij lang gevestigd blijft op den bodem dien de Heer, uw god, u geeft.

13 Gij zult niet doden.

14 Gij zult geen overspel doen.

15 Gij zult niet stelen.

16 Gij zult geen leugenachtig getuigenis afleggen tegen uw naaste.

17 Gij zult niet begeren uws naasten huis, noch begeren uws naasten vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, noch iets dat uws naasten is.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s