The Lord is my Shepherd – De Heer is mijn Herder (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Psalms (Psalmen) 23

1 De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken:

2 hij doet mij nederliggen in grasrijke weiden, hij voert mij aan wateren waar ik rust vind.

3 Hij verkwikt mijn ziel, leidt mij in het rechte spoor om zijns naams wil.

4 Al ga ik door een stikdonker dal, ik ducht geen leed, want gij zijt met mij, uw staf en uw stok, die geleiden mij.

5 Gij richt voor mij een tafel aan onder het oog mijner tegenstanders, gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

6 Zeker, voorspoed en zegen zullen mij levenslang volgen en ik zal wonen in het huis van den Heer in lengte van dagen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s