The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Nije Fryske Bibeloersetting)

DUTCH-NEDERLANDS: Nije Fryske Bibeloersetting

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Mar wat út de Geast fuortkomt is leafde, blydskip, frede, geduld, minlikens, goedens, trou,

23 myldens en evenredigens. Sokke dingen giet de wet net tsjin yn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s