The Armor of God – De Wapenrusting van God (DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Leidsche Vertaling Bijbel

Ephesians (Ephesien) 6:10-18

10 Ten slotte–weest dapper in de gemeenschap met den Heer en door de sterkte van zijn kracht.

11 Trekt de wapenrusting aan die God geeft om staande te kunnen blijven tegen de kunstgrepen van den Duivel;

12 Want wij hebben niet te strijden met vlees en bloed, maar met de heerschappijen, machten, wereldbeheerschers in deze duisternis, met de boosaardige geesten in het luchtruim.

13 Neemt daarom de wapenrusting die God geeft aan; opdat gij weerstand kunt bieden op den bozen dag en na volstreden te hebben standhouden.

14 Staat dan, uw lenden omgord met waarheid, gestoken in het pantser der gerechtigheid,

15 geschoeid met bereidwilligheid om de Vredetijding te brengen,

16 steeds vasthoudend het schild des geloofs, waarmee gij al de brandende pijlen van den Boze kunt uitblussen;

17 neemt ook den helm der hoop op redding en het zwaard des Geestes, dat is het woord Gods.

18 Met volijverig gebed en smeking moet gij bij elke gelegenheid in den geest bidden, en daarbij waken met volkomen volharding en smeking voor alle heiligen,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s