The Fruit of the Spirit (DOYAYO: Bible NT)

DOYAYO: Bible NT

Galatians (Galatiya) 5:22-23

22 Yɛrɛ hinyɔ fu̧u̧z a Bɛt Mɔkilɔ tɛŋk du an tɛ̧ɛ̧huml yɔ gi tuuk a tɛ̧ɛ̧nɔɔ muul gɛrɛ: ha̧a̧tigi, hato, boolumi, hinmɔŋki, rɔbgɔki, kpoosrɔbo, ɗɔbsigi,

23 zultiisigi, hi zul-wa̧a̧ki. Maakdɔgl zayɔ gɔ gi a̧a̧n hin wɛrɛ wookɔ, taaro.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s