The Fruit of the Spirit (DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT)

DIDA, YOCOBOUÉ: Bible NT

Galatians (Gal) 5:22-23

22 ‑Ma ‘lɩka ‘Wugoa ‘la ‘caa ʋ tlʋ ‘lɛ na: ‑Walʋ, pɔlɛkʋmɛnɔ, pupue, pɔlɛsaslalɩɛ, gbɩnanɔ, ‘nanɩnʋlɩɛ, ‑delikʋtɛlɔ

23 pɔɔwɔtɛ, ncɩkʋklalɩɛ. ‑Jlɩmaa ‑ylɛylɛ mʋnʋ ‘ta ‑anɩ ‑naa gbatlɩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s