The Fruit of the Spirit (DENDI: Benin Bible NT)

DENDI: Benin Bible NT

Galatians (Galatei) 5:22-23

22 Ammɑ Biyɑ Hɑlɑɑlɑ hɑnfɑni neyɑ, bɑɑkɑsine ndɑ binekɑɑne, ndɑ lɑɑkɑli kɑne ndɑ suuru kuku ndɑ bɔrɔhinnotɛrɛ ndɑ booriyom ndɑ nɑɑne,

23 ndɑ bɑɑniyom ndɑ bɔm hiniyom. Fɔndɑ kulu si kɑ ɑ̀ go hɛ nge yom di gɑnji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s