The Fruit of the Spirit (DAN, WEST: Bible NT)

DAN, WEST: Bible NT

Galatians (Galat”o) 5:22-23

22 ‘Kɛɛ mɛ ‘ö ‑Zuu ‘slööslö ‘dho ‘dhiö ‘sü ‑na ‑a ‘ka ‑a këpë ‑nu ‘wo tɔɔ ‑dhɔ, ꞊zuögludhi, ꞊zuöyagluu, ꞊zuösaadhɛ, këwun ‑së ‑nu, ‘glusë, ‑to ‑wo ‘gü ‑sü, ‑kë ‘lëëlë ‑sü waa‑ ‑de kuënnu ‑sü.

23 Pë ‑nu ‘wo bhë ‘saadhö mɛ ‘ö ꞊ya ‘to ‑a ‘gü, ‘klobhɔdhe ‘ö sü tɔng ‑bha bhë, yaa ‘dhö nu ‑a ‑ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s