The Fruit of the Spirit (DAN, EAST: Bible NT)

DAN, EAST: Bible NT

Galatians (Galat”o) 5:22-23

22 “Kɛɛ Atanna ‑bha ‘Nii‑ “slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ‑zë ‑yö ‑dhɔ ꞊në‑ ‑da mɛ ‑zʋ ‑bha, ‘yö mɛ ꞊nii ‑yö ‑da, ‘yö mɛ zuë” ‑yö ‘waanu, ‘yö mɛ zuë” ‑yö ‑kë ‘zü ‑sɛa, ‘yö mɛ “klʋ ‘dhö ‑dhi, ‘yö mɛ ‘dhö ꞊gbaɔ mɛ ‑nu ‑gɔ, ‘yö mɛ ‘yaa ‑wʋ ꞊plɛ pö, ‘yö mɛ ‘dhö ‑kë dhɔngdhɔngsü mɛ “pɛpɛ ꞊gban ‑dhɛ, ‘yö mɛ ‑kɔ ‑yö ꞊mɔɔ mɛ ‑dɩ ꞊sɔng ‑bha.

23 ‘Sa ‑tosɛa ‑kë ‑kɔ suu ‘dhɛ ‘kö bha Atanna ‑bha ‘tɔng‑ ‘yaa ‑kɔ ‘ka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s