The Fruit of the Spirit (DAGARA, NORTHERN: Bible NT)

DAGARA, NORTHERN: Bible NT

Galatians (Galasi) 5:22-23

22 Ɛ cɛ a Vʋʋrʋ Sõw bom ɩ: nɔ̃wfʋ, nʋ̃ɔ̀, ƴã-ɓaarʋ, su-nyɔwra, vɩɛlʋ, nɩ-vla-ɩb, Naaŋmɩn-saw-deb,

23 nɩsaal baalʋ-ɩb, tʋɔra-nyɔwfʋ; a Mõyiir-Wulu bɛ diwr a yele a ŋa taabɛ bɛrɛ ɩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s