The Fruit of the Spirit (DANI, WESTERN: Bible NT 2009)

DANI, WESTERN: Bible NT 2009

Galatians (Nggalatiya) 5:22-23

22 Togop kwe, eyoonggen abe yi’nage menggi kwak, Aberiniki ninikime logonet, eerit nogo monggoorak nogo yi~o. Aakumi inabuwa mbakwi, niniki ale’nggen mban mbakwi, niniki ugun tayenak wonogwe, niniki aanaganggenggwi lek kwi’ndak wonogwe, ninobaabut abu obeelom wonogwe, aakumi obeelom eeppiinet nugwi, liippunuk mban eerit nogwe,

23 niniki yanggonak wonogwe, eeriyak niniki nengge kenok mbet-mbet tebenogo pugwi, eeko monggoorak ti aret~o. Ti eeko monggoorak nogo eeko logorak mage yugu ambi wonage mondok lek~o.

Advertisements

The Armor of God (DANI, WESTERN: Bible NT 2009)

DANI, WESTERN: Bible NT 2009

Ephesians (Epetut) 6:10-18

10 Wone abu aret yokkiragarak me, age yobok ambi yi yokkira~o. Kinowe omaawi ambik nogo paga kiniyok panggombunuk, kinogogumbuk logonip~o.

11 Ibilit nen iniki koombunuk, kinambokan lagani wage kero, mugogo nappegak eeko logobagip nduk, Ala nen at eegin-omaale li’luk eerogo pinagareegerak nogo, waganggo logonip~o.

12 Wim ninom nambuko logonet, perenggologwe nogo ti, nit aap nggween paga mendek ninom nambukwi lek~o. Ata, it inayuk warak o oolo yayi nugu logonet, aakumi nggween paga yime iniki o apit aago pogom wonogwe nogo, maluk eeruwak nduk, iniki nggaganggo menggaarak Tile inom, at awuri yi kugi ndi kugi inom, abok aret ninom wim nambuko logonet, perenggologwe me,

13-17 maluk eekkinabuwak nduk wogwe iinok, mondok mugogo nappiigo logonet, kit mban kineegin tiyanak logobagip nduk, inagabee’le mbam nggerenggologo mengga kwak, Ala ari menggerak wone kinikime nggerorogon waganggwi, tin yikkologo mengga kwak, Ala obaabut obeelom menggerak nogo yikkologwe, sepatu omaawi mendek yikko’nok nogo mengga kwak, Ala ninom lambumbinaniyak obeelom wone nogo pipuk ee’nuk nogwe, eeko logomonggotik, at maluk lombok eeke menggerak nogo nen omaale kani kunik negen namburi wage nogo, mbeenogo nappogo logobagip nduk, nggeemu langgunggologo mengga kwak, abet mba’nuk kiniki Ala oba panggombugwi, petagi langgunggologo mengga kwak, kinagap ndariyak wone aberogo kologwe, tege wooluwak kwak ti, Aberiniki nen Ala wone wo’niragagerak nogo waganggwi, eeko logomonggotik, Ala nen at eegin-omaale wurogo pinagareegerak nogo, li’luk eeppunuk, kinogogumbuk nu’lek logonip~o.

18 Kinogogumbuk mondok kinom perenggologo logonet, Ala nen yeenggwaagiraawak nduk, Aberiniki nen yokkirage kagak, puk aga’lek Ala nggino yogwi, nogo yigin eekkinaka’lek kineenik logonet, it Ala apuri ake leenak abok aret inake tamban eekwi, eeko logonet,

God’s Love (DANI, WESTERN: Bible NT 2009)

DANI, WESTERN: Bible NT 2009

John (Yaya) 3:16

16 At Ala nen yi aap ndi aap abok inabuwa nggwok lombok mbareegerak me, at aput ambolom ndarak an aret nappani wagagerak. Togop me, it aakumi iniki noba panggombunuk, abet nombakwi iinok, lek eerogo piyaagin lek ineenik mondok-mondok aret logogun~o

The Beatitudes (DANI, WESTERN: Bible NT 2009)

DANI, WESTERN: Bible NT 2009

Matthew (Matiyut) 5:3-12

3 “It aakumi iniki tebenak menggaarak nogo ti, At mbogut paga mendek abu’me piyoorak it aret me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

4 It aakumi iniki puru aago menggaarak nogo ti, Ala nen iniki eyak wappiyaagin me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

5 It aakumi iniki yanggonak menggaarak nogo ti, Ineyate Ala nen, Wokkiraagin~o, yinuk, abok yoragagerak nogo aret kolaagun me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

6 It aakumi inagi-inambi abu aganake menggerak nogo pogom obeelom lombok eeko logorak uugwe mbako menggaarak nogo ti, It iniki mbakwi ndak-ndak a’me aret arit nage kogo logogun me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

7 It aakumi inoreewi inabuwa nen eeppiigo menggaarak nogo ti, Ala nen it kunduk inabuwa nen eeppiyaagin me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

8 It aakumi iniki kikak naka’lek obeelom mban menggaarak nogo ti, Ala inigen kaagun aret me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

9 It aakumi inom ogoorak me, lambumbiigo menggaarak nogo ti, At Ala nen, Kit an napuri aret~o, yoraagin me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

10 It obeelom lombok eekwi iinok, aakumi nen piyak- payak aganako menggaarak nogo ti, At mbogut paga mendek abu’me piyoorak it aret me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

11-12 Kit awo lek kiigak, it aa’nduk Ala nen yorage kagak yoraga nogo piyak-payak aganako nogogwaarak pogom, kit togon, an wo’nakotak paga aakumi nen miyuk-meya eerogo pinagagwi, piyak-payak eekkinakwi, inoone pilit lombok kinoba pinagagwi, eekwi iinok, kiniki ale’nggen aret mbako logonu~o. Kinake aago mbogut paga ambik wonage me, kiniki ale’nggen logonet, keyage wako logonip~o,” yinuk, yoragagerak.

The Lord’s Prayer (DANI, WESTERN: Bible NT 2009)

DANI, WESTERN: Bible NT 2009

Matthew (Matiyut) 6:9-13

9 Ata, kit tamban yogop aret eeko logonip~o. Ninogoba mbogut paga mendek ao. Kat kendage abu abe alik leenak menggendak me, tiyappagago ogoorik~o.

10 Nit kat kabu’me logowok nduk, eeppinani mok~o. Mbogut paga kat kiniki mbake menggendak eeko mengga kwak, Nit nggween paga yime togop aret eeko logowok nduk, eeppinanu~o.

11 Yogondak ninambi noorak ndak-ndak wo’niret~o.

12 Ndi, it aap nit maluk eerogo pinanugwi nogo, ninami eerogo piigo monggo kwak, Kat nen nit ninomaluk lek eerogo pinanu~o.

13 Ninabut mbanuwak nduk, pinani nagun~o. Ndi, at abu maluk mendek nogo nen maluk ee’ninake kero, ninagap ndaru~o. (Kabu’me piinok menggenom arum wonage, Komaawi ambik lombok wonage, Kat mondok tiyanak wonage, Eerak menggendak me, Yogondak inom, peebi inom, lek arigin lek mondok-mondok aret logogin~o. Amin.) yinuk, yogo logonip~o.

The Fruit of the Spirit (DANI, WESTERN: Bible NT 1981)

DANI, WESTERN: Bible NT 1981

Galatians (Nggalatiya) 5:22-23

22 Togop kwe, eyoonggen abe yi’nage menggi kwak, Aberiniki ninikime logonet, eerit nogo monggoorak nogo yi~o. Aakumi inabuwa mbakwi, niniki ale’nggen mban mbakwi, niniki ugun tayenak wonogwe, niniki aanaganggenggwi lek kwi’ndak wonogwe, ninobaabut abu obeelom wonogwe, aakumi obeelom eeppiinet nugwi, liippunuk mban eerit nogwe,

23 niniki yanggonak wonogwe, eeriyak niniki nengge kenok mbet-mbet tebenogo pugwi, eeko monggoorak ti aret~o. Ti eeko monggoorak nogo eeko logorak mage yugu ambi wonage mondok lek~o.

The Armor of God (DANI, WESTERN: Bible NT 1981)

DANI, WESTERN: Bible NT 1981

Ephesians (Epetut) 6:10-18

10 Wone abu aret yokkiragarak me, age yobok ambi yi yokkira~o. Kinowe omaawi ambik nogo paga kiniyok panggombunuk, kinogogumbuk logonip~o.

11 Ibilit nen iniki koombunuk, kinambokan lagani wage kero, mugogo nappegak eeko logobagip nduk, Ala nen at eegin-omaale li’luk eerogo pinagareegerak nogo, waganggo logonip~o.

12 Wim ninom nambuko logonet, perenggologwe nogo ti, nit aap nggween paga mendek ninom nambukwi lek~o. Ata, it inayuk warak o oolo yayi nugu logonet, aakumi nggween paga yime iniki o apit aago pogom wonogwe nogo, maluk eeruwak nduk, iniki nggaganggo menggaarak Tile inom, at awuri yi kugi ndi kugi inom, abok aret ninom wim nambuko logonet, perenggologwe me,

13-17 maluk eekkinabuwak nduk wogwe iinok, mondok mugogo nappiigo logonet, kit mban kineegin tiyanak logobagip nduk, inagabee’le mbam nggerenggologo mengga kwak, Ala ari menggerak wone kinikime nggerorogon waganggwi, tin yikkologo mengga kwak, Ala obaabut obeelom menggerak nogo yikkologwe, sepatu omaawi mendek yikko’nok nogo mengga kwak, Ala ninom lambumbinaniyak obeelom wone nogo pipuk ee’nuk nogwe, eeko logomonggotik, at maluk lombok eeke menggerak nogo nen omaale kani kunik negen namburi wage nogo, mbeenogo nappogo logobagip nduk, nggeemu langgunggologo mengga kwak, abet mba’nuk kiniki Ala oba panggombugwi, petagi langgunggologo mengga kwak, kinagap ndariyak wone aberogo kologwe, tege wooluwak kwak ti, Aberiniki nen Ala wone wo’niragagerak nogo waganggwi, eeko logomonggotik, Ala nen at eegin-omaale wurogo pinagareegerak nogo, li’luk eeppunuk, kinogogumbuk nu’lek logonip~o.

18 Kinogogumbuk mondok kinom perenggologo logonet, Ala nen yeenggwaagiraawak nduk, Aberiniki nen yokkirage kagak, puk aga’lek Ala nggino yogwi, nogo yigin eekkinaka’lek kineenik logonet, it Ala apuri ake leenak abok aret inake tamban eekwi, eeko logonet,

God’s Love (DANI, WESTERN: Bible NT 1981)

DANI, WESTERN: Bible NT 1981

John (Yaya) 3:16

16 At Ala nen yi aap ndi aap abok inabuwa nggwok lombok mbareegerak me, at aput ambolom ndarak an aret nappani wagagerak. Togop me, it aakumi iniki noba panggombunuk, abet nombakwi iinok, lek eerogo piyaagin lek ineenik mondok-mondok aret logogun~o.

The Beatitudes (DANI, WESTERN: Bible NT 1981)

DANI, WESTERN: Bible NT 1981

Matthew (Matiyut) 5:3-12

3 “It aakumi iniki tebenak menggaarak nogo ti, At mbogut paga mendek abu’me piyoorak it aret me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

4 It aakumi iniki puru aago menggaarak nogo ti, Ala nen iniki eyak wappiyaagin me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

5 It aakumi iniki yanggonak menggaarak nogo ti, Ineyate Ala nen, Wokkiraagin~o, yinuk, abok yoragagerak nogo aret kolaagun me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

6 It aakumi inagi-inambi abu aganake menggerak nogo pogom obeelom lombok eeko logorak uugwe mbako menggaarak nogo ti, It iniki mbakwi ndak-ndak a’me aret arit nage kogo logogun me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

7 It aakumi inoreewi inabuwa nen eeppiigo menggaarak nogo ti, Ala nen it kunduk inabuwa nen eeppiyaagin me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o. 

8 It aakumi iniki kikak naka’lek obeelom mban menggaarak nogo ti, Ala inigen kaagun aret me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

9 It aakumi inom ogoorak me, lambumbiigo menggaarak nogo ti, At Ala nen, Kit an napuri aret~o, yoraagin me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

10 It obeelom lombok eekwi iinok, aakumi nen piyak- payak aganako menggaarak nogo ti, At mbogut paga mendek abu’me piyoorak it aret me, Iniki ale’nggen aret mbako logowak~o.

11-12 Kit awo lek kiigak, it aa’nduk Ala nen yorage kagak yoraga nogo piyak-payak aganako nogogwaarak pogom, kit togon, an wo’nakotak paga aakumi nen miyuk-meya eerogo pinagagwi, piyak-payak eekkinakwi, inoone pilit lombok kinoba pinagagwi, eekwi iinok, kiniki ale’nggen aret mbako logonu~o. Kinake aago mbogut paga ambik wonage me, kiniki ale’nggen logonet, keyage wako logonip~o,” yinuk, yoragagerak.

The Lord’s Prayer (DANI, WESTERN: Bible NT 1981)

DANI, WESTERN: Bible NT 1981

Matthew (Matiyut) 6:9-13

9 Ata, kit tamban yogop aret eeko logonip~o. Ninogoba mbogut paga mendek ao. Kat kendage abu abe alik leenak menggendak me, tiyappagago ogoorik~o.

10 Nit kat kabu’me logowok nduk, eeppinani mok~o. Mbogut paga kat kiniki mbake menggendak eeko mengga kwak, Nit nggween paga yime togop aret eeko logowok nduk, eeppinanu~o.

11 Yogondak ninambi noorak ndak-ndak wo’niret~o.

12 Ndi, it aap nit maluk eerogo pinanugwi nogo, ninami eerogo piigo monggo kwak, Kat nen nit ninomaluk lek eerogo pinanu~o.

13 Ninabut mbanuwak nduk, pinani nagun~o. Ndi, at abu maluk mendek nogo nen maluk ee’ninake kero, ninagap ndaru~o. (Kabu’me piinok menggenom arum wonage, Komaawi ambik lombok wonage, Kat mondok tiyanak wonage, Eerak menggendak me, Yogondak inom, peebi inom, lek arigin lek mondok-mondok aret logogin~o. Amin.) yinuk, yogo logonip~o.