The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: NBG vertaling Bijbel 1951)

DUTCH-NEDERLANDS: NBG vertaling Bijbel 1951

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen,

23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen.

Advertisements

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: De Naardense Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: De Naardense Bijbel

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid,

23 zachtmoedigheid, zelfbeheersing; tegen dergelijke dingen is geen wet.

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: De Nieuwe Bijbelvertaling)

DUTCH-NEDERLANDS: De Nieuwe Bijbelvertaling

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,

23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Biebel in de Twentse Sproake)

DUTCH-NEDERLANDS: Biebel in de Twentse Sproake

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Want ’n Geest smit leefde op, bliedschop en vrea, gedeuld, vröndelijkheid , goodheid en geleuvig vertrouwen,

23 mer ok deemeudigheid en de kracht owzölf in de haand te hoalden. Doar hef de wet niks op teagen!

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Herziene Statenvertaling Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Herziene Statenvertaling Bijbel

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

23 Daartegen richt de wet zich niet.

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Groot Nieuws Bijbel 1996)

DUTCH-NEDERLANDS: Groot Nieuws Bijbel 1996

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen,

23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen.

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Biebel in ‘t Grunnegers)

DUTCH-NEDERLANDS: Biebel in ‘t Grunnegers

Galatians (Geloaten) 5:22-23

22 Mor vrucht van de Gaist is laifde, bliedschop, vree, geduld, vrundelkhaid, haartelkhaid, traauw,

23 zaachtzedeghaid, joezulm onder bedwang hebben. Zokke lu kriegen t nait mit wet aan stòk.

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Deux-Aesbijbel 1562)

DUTCH-NEDERLANDS: Deux-Aesbijbel 1562

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maer de vrucht des Gheests, is liefde, blijschap, vrede, lanckmoedicheyt, vriendelickheyt, goetheyt, ghelooue.

23 Saechtmoedicheyt, maticheyt. Teghen de sodanighe en is gheen Wet.

 

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Bijbel in Gewone Taal)

DUTCH-NEDERLANDS: Bijbel in Gewone Taal

Galatians (Galaten) 5:22-23

22-23 Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil.

The Fruit of the Spirit – De Vrucht van de Geest (DUTCH-NEDERLANDS: Het Boek Bijbel)

DUTCH-NEDERLANDS: Het Boek Bijbel

Galatians (Galaten) 5:22-23

22 Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.

23 Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.