The Fruit of the Spirit (CHUMBURUNG: Bible NT)

CHUMBURUNG: Bible NT

Galatians (Galatiya Awuye) 5:22-23

22 Amaa Wuribware̱ a kufwiiŋe timaa-o e̱ gye̱ ase̱sɛ ŋkpɛɛ ke̱tɔ ke̱maa-rɔ, amo̱ fe̱raa ba kpa bamo̱ ko̱so̱bɛɛ-ana ase̱ŋ na bamo̱ akatɔ gyi na bamo̱ iduŋ yuri. Bo̱ de kanyite sa bamo̱ ko̱so̱bɛɛ-ana, ne̱ ba waa bamo̱ ko̱so̱bɛɛ-ana itimaa na ke̱dame̱naŋsɛ, ne̱ bo̱ de kase̱ŋtiŋ sa bamo̱ ko̱so̱bɛɛ-ana.

23 Ba baa bamo̱ e̱ye̱e̱ kaase̱, ne̱ ba de̱e̱re̱ bamo̱ e̱ye̱e̱ se̱ nɛɛnɛɛ. Ane̱ŋ a daa-ɔ bo̱ daŋ. Mbraa ko̱ mo̱ŋ bo̱-rɔ ne̱ n tɔwe̱ fe̱yɛ ane̱ŋ a atɔ-ɔ mo̱ŋ bo̱ daŋ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s