The Fruit of the Spirit (CHOL, TUMBALÁ: Bible)

CHOL, TUMBALÁ: Bible

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Pero i yʌc’bal jini Espíritu jiñʌch laj c’uxbiya, i tijicñʌyel lac pusic’al, i ñʌch’tʌlel lac pusic’al, lac p’ʌtʌlel ti’ cuchol wocol, yic’ot p’untaya, coltaya, i xuc’tʌlel lac pusic’al,

23 la cutslel, yic’ot i tic’ol lac pusic’al. Mach tic’bilic jini mu’ bʌ i mel bajche’ iliyi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s