The Fruit of the Spirit (CHIPAYA: Ew Testamento – Chipay Tawqkistan Bible)

CHIPAYA: Ew Testamento – Chipay Tawqkistan Bible

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Ans ni Espirituź ćhhertaki źoñi oqśa niźaśa chipa śuma qamañchiś khiś, niźaśa śuma quśśiś khiś, yaqha jila kullakinaka oqś, llanu quśśiś khiś, niźaśa thapa quśtan khiś,

23 niźaśa amu khiś, perśunpacha näśa. Xalla ti ćhhultaqinakkiśtanaki ni lïxaruki anaź źelhćha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s