The Lord is my Shepherd – Ang Ginoo mao ang akong Magbalantay (CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia)

CEBUANO: Ang Pulong Sa Dios Biblia

Psalms (Salmo) 23

1 Ikaw, Ginoo, mao ang akong magbalantay, ug dili ako makabsan sa tanan kong gikinahanglan.

2 Daw karnero ako nga gipapahulay mo diha sa sabsabanan nga abunda sa lunhawng mga sagbot, ug gigiyahan ngadto sa tin-aw nga tubig.

3 Gilig-on mo ako. Gitultolan mo ako sa hustong dalan aron ikaw mapasidunggan.

4 Bisan pa ug maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kangitngit, dili ako mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod ug paggiya nagapalig-on kanako.

5 Giandaman mo ako ug kombira samtang nagatan-aw ang akong mga kaaway. Gidihogan mo ug lana ang akong ulo ingon nga imong pinasidunggang bisita. Ug gipatuyangan mo ako sa ilimnon.

6 Nakasiguro gayod ako nga ang imong kaayo ug gugma kanako magapadayon sa tibuok kong kinabuhi. Ug mopuyo ako sa imong balay, Ginoo, hangtod sa kahangtoran.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s