The Fruit of the Spirit (CEBUANO: Ang Biblia, Pinadayag)

CEBUANO: Ang Biblia, Pinadayag

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Apan ang bunga sa Espiritu mao kini: ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklogon, pagkaayo, pagkamatinumanon;

23 Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon. Batok sa maong mga butang walay Kasugoan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s