The Fruit of the Spirit (BUANG, CENTRAL/MAPOS: Bible NT)

BUANG, CENTRAL/MAPOS: Bible NT

Galatians (Galata) 5:22-23

22 Rëḳ mu Anon Vabuung tahu hil loḳ nġaa nebë sënë: Hil ahëd geving hil, hil medo los kwad vesa, hil ayod gëp revuh, hil su abo doḳ nipaya nyëvewen, hil kwad bo mehö ngwë madoḳ vu sir, hil napiiḳ vu nġaa nivesa, hil ġevonġ niröp noh vu sën hil nanër lo.

23 Hil malad yes, hil najom hil ahon in nġaa nipaya. Gaḳ horek ti su neggëp in bë nanërin nġaa nebë sënë rë.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s