The Fruit of the Spirit (BRIBRI: Bible NT, Partial OT)

BRIBRI: Bible NT, Partial OT

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 Erë mik se’ se̱rke Skëköl Wiköl wa, eta̱ se’ ñì dalëritsöke, se’ ttsë’rke buaë, se’ se̱rke bë̀rë, ì ko̱s dalë’ttsekesö e̱r bua’ wa, se’ ñì sa̱ù̱ e̱r bua’ wa, se’ e̱r buaë chö̀ s’male̱pa a̱, se’ ttö̀ moki̱,

23 kë̀ se’ e̱’ ttsö̀ka̱ tai̱ë, se’ e̱’ kkö’nù buaë. Se’ se̱rke es, e’ ta̱ ttè dalöiëno ko̱s, e’ kë̀ dalöse̱o̱newa̱ se’ wa̱.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s