The Fruit of the Spirit (BISSA: Bible NT)

BISSA: Bible NT

Galatians (Galasii zannɔ) 5:22-23

22 Bɩ nyɩ kʋ Sɛnt-Ɛspri n’a dam gʋaa mɩsɩrbaa ʋ bɩ ba n nɩ: ŋʋarɛ m, kan heernyɔɔ kɩ, laafɩɩ kɩ, bʋraama kɩ, mɩŋŋabaa kɩ, bamɩŋŋa kɩ, taalɛra kɩ,

23 kan bʋgʋ-bʋgʋdabaa kɩ, kan da a mɩŋŋa ma kɩ. Lɛrɔ wɔɔ bɩr nyaa bam hɔɔ nɔɔn duro ma y.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s